4 marca tego roku Rektor KUL ks. prof Antoni Dębiński i Prezes Prokuratorii Generalnej RP Mariusza Haładyj podpisali umowę o wzajemnej współpracy. Ma ona obejmować, między innymi tworzenie na Uniwersytecie zajęć związanych z działalnością Prokuratorii Generalnej, spotkań ze studentami, a także organizowanie praktyk i staży. Prokuratoria Generalna jest pełnomocnikiem instytucjonalnym RP, Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz sądami polubownymi. Jest także doradcą prawnym w zakresie opinii, negocjacji i mediacji.