MEDIATEKA NAUKOWA odc. 40 „SZTUCZNA INTELIGENCJA”

Sztuczna inteligencja (artificial intelligence, AI) to naśladowanie przez maszyny, zwłaszcza systemy komputerowe, procesów decydujących o inteligencji człowieka. Inaczej mówiąc, sztuczna inteligencja to nauka o tym, jak produkować maszyny wyposażone w niektóre cechy ludzkiego umysłu, takie jak umiejętność rozumienia języka, rozpoznawania obrazów, rozwiązywania problemów i uczenia się. O badaniach nad sztuczną inteligencją opowiada prof. dr hab. […]
mediateka - ekumenizmMEDIATEKA NAUKOWA odc. 39 „ZANIECZYSZCZENIE ŚWIATŁEM”

Zanieczyszczenie świetlne to nadmierne oświetlenie nocne, spowodowane przez jego sztuczne źródła. Utrudnia obserwację astronomiczną nieba oraz ma negatywny wpływ na faunę i florę naturalnie przystosowaną do życia w ciemności w czasie nocy oraz niekorzystne działanie na zdrowie człowieka. O zjawisku zanieczyszczenia światłem oraz obszarach ochrony ciemnego nieba czyli parkach ciemnego nieba opowiada dr Grzegorz Iwanicki […]
MEDIATEKA NAUKOWA odc. 38 „Edukacja medialna”

Edukacja medialna to proces kształtowania i upowszechniania umiejętności świadomego i krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu. W procesie edukacji medialnej zdobywa się kompetencje medialne, które charakteryzują świadomego i aktywnego odbiorcę przekazu medialnego. O kompetencjach medialnych opowiada dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL z IDiZ KUL.
Służyć przyszłości człowiekaMEDIATEKA NAUKOWA odc. 36 „Badania medyczne”

Współcześnie badania z zakresu nauk medycznych nie mogą być realizowane bez współpracy interdycyplinarnej. O interesujących badaniach wykorzystujących sieci metaloorganiczne opowiada dr n. med. Anna Boguszewska-Czubara, prof. UM z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Służyć przyszłości człowiekaMEDIATEKA NAUKOWA odc. 35 „Inżynieria materiałowa”

O połączeniu teorii z praktyką w zakresie inżynierii materiałowej opowiadają dr inż. Leszek Gardyński, prof. PL oraz studenci z Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej Politechniki Lubelskiej.
prof. Artur PaździorMEDIATEKA NAUKOWA odc. 33 „BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE”

Bezpieczeństwo ekonomiczne odnosi się do wielu obszarów świata gospodarczego i bardzo silnie wpływa na jakość naszego życia. Szczególnie w obliczu ostatnich wydarzeń (pandemia, wojna na Ukrainie) widać, jak jest to istotne zagadnienie. O badaniach w tym obszarze opowiada dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL z Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej.
Videoteka Naukowa – odc. 31. „PRAWA CZŁOWIEKA”

Prawa człowieka to zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi, są niezbywalne i nienaruszalne. O skomplikowanych kwestiach dotyczących praw człowieka w aspekcie refleksji naukowej opowiada dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL z Instytutu Nauk Socjologicznych KUL.
Mediateka naukowa odc. 32 „SINOLOGIA”

Chiny są niezwykle ciekawym obiektem badań. Badania z zakresu sinologii dotyczą zarówno badań kulturowych, jak rówież bardzo interesujących badań językoznawczych. O chińskim świecie w polskich badaniach naukowych opowiadają dr Katarzyna Pejda oraz mgr Maciej Kret z Katedy Sinologii KUL
kognitywistykaMEDIATEKA NAUKOWA odc. 30 „KOGNITYWISTYKA KULTUROWA”

Kognitywistyka jest interdyscyplinarną dziedziną nauki zajmującą się badaniem procesów umysłowo-poznawczych. O interesujących badaniach z obszaru kognitywistyki kulturowej opowiada dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL z Wydziału Filozofii KUL
architektura krajobrazuMEDIATEKA NAUKOWA odc. 29 „ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU MIEJSKIEGO”

Architektura krajobrazu to dyscyplina, która bada kształtowanie przestrzeni, uwzględniając szereg czynników naturalnych i stworzonych przez człowieka. Jednym z ciekawych zagadnień jest architektura krajobrazu miejskiego, coraz częściej analizowana przez naukowców. O badaniach z tego zakresu i uroczyskach miejskich opowiada dr Jan Kamiński z architektury krajobrazu KUL.
retorykaMEDIATEKA NAUKOWA odc. 28 „RETORYKA”

Retoryka to sztuka pięknego i skutecznego mówienia. Jej początki wywodzą się ze starożytności, ale są niezwykle ważnym narzędziem analizy współczesnej komunikacji międzyludzkiej, szczególnie w dobie nowych mediów. O roli retoryki w badaniach naukowych opowiada dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki z Katedry Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL
RomantyzmMEDIATEKA NAUKOWA odc. 27 „LITERATURA ROMANTYZMU”

Rok 2022 został ogłoszony ROKIEM ROMANTYZMU w Polsce. Literatura romantyzmu jest niezwykle ważna dla polskiej tożsamości kulturowej i historycznej. O badaniach literackich w tym zakresie, wskazując na wartość badań edytorskich, opowiada dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL z Instytutu Literaturoznawstwa KUL.
MEDIATEKA NAUKOWA odc. 26 „ZARZĄDZANIE”

Badania z zakresu zarządzania są użyteczną wiedzą dotyczącą życia gospodarczego i społecznego. W odcinku o wartości badań z zarządzania, szczególnie w kontekscie etyki prowadzenia biznesu, opowiada prof. dr hab. Marek Pawlak z Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem KUL
badania socjologiczneMEDIATEKA NAUKOWA odc. 25 „BADANIA SOCJOLOGICZNE”

O badaniach z zakresu nauk socjologicznych opowiadają dr Alina Betlej i dr Tomasz Peciakowski z Instytutu Nauk Socjologicznych KUL
MEDIATEKA NAUKOWA odc. 24 „GEOGRAFIA HISTORYCZNA”

O badaniach łączących geografię z historią opowiada dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL z Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła Katolickiego w Polsce. Badania ośrodka zapoczątkował wybitny historyk – prof. Jerzy Kłoczowski.
MEDIATEKA NAUKOWA odc. 23 „Badania populacji żubrów”

W odcinku o badaniach populacji żubrów opowiada prof. dr hab. Kajetan Perzanowski z Instytutu Nauk Biologicznych KUL.
MEDIATEKA NAUKOWA odc. 22 BADANIA TEOLOGICZNE

Wydział Teologii rozpoczął działalność w styczniu 1919 roku i stanowi do dziś zasadniczą instytucję naukową i wychowawczą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. O badaniach nad tekstami Pisma Świętego w kontekście kulturowym opowiada ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL z Katedry Teologii Biblijnej i Proforystyki, członek Papieskiej Komisji Biblijnej.
Mediateka Naukowa odc. 21 BADANIA LITERATURY

Zagadnienia związane z literaturą są bardzo szerokim tematem badawczym. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II realizowane są badania związane, m.in. z analizą i interpretacją tekstów, krytyką literacką, aksjologią czy literaturą religijną. O wartości literatury, szczególnie we współczesnym świecie, opowiada dr hab. Lech Giemza, prof. KUL z Instytutu Literaturoznawstwa KUL.
Mediateka Naukowa odc. 20 „Glottodydaktyka”

Glottodydaktyka to nauka zajmująca się badaniem procesu nauczania i uczenia się języków obcych. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Instytucie Językoznawstwa prowadzone są badania z zakresu glottodydaktyki języka polskiego. Na KUL od lat 70 istnieje też Szkoła Języka i Kultury Polskiej, która realizuje zajęcia i przeprowadza egzaminy z języka polskiego dla obcokrajowców. O […]
MEDIATEKA NAUKOWA odc. 34 „Komunikacja Kościoła w czasie pandemii”

„Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19” – to tytuł raportu opracowanego przez naukowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ma on charakter interdyscyplinarny i obejmuje szereg zagadnień, między innymi, medialne, socjologiczne czy prawne. O badaniach opowiadają: ks. dr hab. Mirosław Chmielewski z Wydziału Teologii, dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL oraz dr hab. Dariusz Wadowski […]
serwisySerwisy informacyjne w języku ukraińskim

W Centrum Medialnym KUL powstają serwisy informacyjne w języku ukraińskim. Ukazują się w poniedziałki i piątki na stronie internetowej Centrum (cm.kul.pl) a następnie są przesyłane dalej za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych. Całość opracowuje red.Marcin Superczyński oraz studentki dziennikarstwa KUL Aleksandra Mohyrczuk i Olga Lubicz. Dla naszych studentek, praca przy serwisach informacyjnych, to z jednej strony […]
„Prawdziwa Europa. Tożsamość i misja”

Ksiądz prof. Krzysztof Góźdź prezentuje trzeci tom tematycznie zebranych tekstów i przemówień kard. Ratzingera / Benedykta XVI, zatytułowany „Prawdziwa Europa. Tożsamość i misja”
Służyć przyszłości człowiekaMEDIATEKA NAUKOWA odc. 20 „Chemia medyczna”

O ciekawych badaniach z obszaru chemii i medycyny opowiadają członkowie Koła Naukowego Studentów ISOMERS przy Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Wystawa „Ars Longa Vita Brevis”

„Ars Longa Vita Brevis” to tytuł wystawy znanej lubelskiej malarki i absolwentki KUL Krystyny Głowniak, którą można zobaczyć w Kolegium Norwidianum KUL. Jej prace znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych, zbiorach uniwersyteckich i muzealnych.
Mediateka Naukowa odc. 19 „Badania mediów”

Badania mediów obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Ks. Rafał Pastwa z Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL opowiada o mediatyzacji religii, wpływie mediów na współczesnego człowieka oraz mediach w kontekście pandemii.
Mediateka Naukowa odc. 18 „Psychologia eksperymentalna”

Psychologia eksperymentalna to specyficzny sposób badania zachowań i motywacji ludzi i zwierząt opierająca się na badaniach laboratoryjnych, doświadczeniach i eksperymentach. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II realizowane są badania z tego zakresu w Laboratorium Katedry Psychologii Eksperymentalnej. O prowadzonych badaniach m.in. wyobraźni motorycznej opowiada dr Dariusz Zapała.
Mediateka Naukowa odc. 17 „Polskie państwo na uchodźstwie”

Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL to ośrodek naukowo-badawczy, koordynacyjny i popularyzatorski specjalizujący się w tematyce Polskiego Państwa na Uchodźstwie, które funkcjonowało w warunkach emigracyjnych w latach 1939-1991. O celach Centrum opowiadają dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL oraz mgr Michał Dworski.
Mediateka Naukowa odc. 16 „Biopreparaty dla rolnictwa”

W Katedrze Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów Instytutu Nauk Biologicznych realizowane są interesujące badania związane rolą mikroorganizmów w przyrodzie. Jednym z takich badań jest projekt Lider Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowany przez dr Agnieszkę Kuźniar pt. „Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej.”
Cykl seminariów pt. Miasta Europy Środkowej

14 października 2021 roku odbyło się pierwsze seminarium zatytułowane Lublin w przestrzeni geopolitycznej i gospodarczej Europy Środkowej i Wschodniej. I zaprosiliśmy do udziału znakomitych ekspertów i praktyków: Prof. Zbigniew Pastuszak, Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS oraz Kierownik Katedry Systemów Informacyjnych i Logistyki Wydziału Ekonomicznego UMCS Pan Krzysztof Stanowski, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, […]
Mediateka Naukowa odc. 15 „Własność intelektualna”

Własność intelektualna to niezwykle ważny obszar badawczy prawa. Obejmuje m.in. prawo autorskie i własność przemysłową. We współczesnym świecie jednym z największych wyzwań są regulacje prawne w tym zakresie w obszarze Internetu i sztucznej inteligencji. O badaniach własności intelektualnej opowiadają dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL z Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL oraz dr hab. Adrian […]
„Oblicza służby: weterani. Współpraca cywilno-wojskowa”

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Oblicza służby: weterani. Współpraca cywilno-wojskowa”, która odbyła się w dn. 26-27 października 2021 r. Celem konferencji byławymiana myśli oraz doświadczeń naukowych i praktycznych związanych z możliwościami i wyzwaniami, które stoją przed weteranami różnych formacji wojskowych.
Mediateka Naukowa odc. 14 „Badania środowiska wodnego”

W Katedrze Fizjologii Zwierząt i Toksykologii Instytutu Nauk Biologicznych realizowane są niezwykle interesujące i ważne dla naszego środowiska badania wód i ich wpływu na rośliny i zwierzęta wodne. O badaniach opowiadają dr Radosław Mencfel oraz dr Tomasz Lenard z Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL.
Mediateka Naukowa odc. 12 „pedagogika specjalna”

Badania realizowane w Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL wpisują się obszar badań aplikacyjnych, które są wykorzystywane w praktyce edukacyjnej i pedagogicznej. Realizowane są programy wsparcia dla rodziców dzieci z uszkodzeniem słuchu, poradniki dla nauczycieli czy materiały edukacyjne. O znaczeniu badań pedagogicznych i wyzwaniach naukowca opowiadają dr Aleksandra Borowicz oraz dr Renata Kołodziejczyk z Instytutu Pedagogiki Specjalnej […]
Mediateka Naukowa odc. 11 „Badania Biblii”

Sekcja Nauk Biblinych KUL jest jedyną jednostką naukową w Polsce o tak szeroko zakrojonych działaniach dydaktycznych i badawczych. Członkowie sekcji prowadzą badania naukowe zarówno w kraju jak i za granicą, wydają czasopisma naukowe oraz komentarze do ksiąg biblijnych. Ważnym aspektem ich aktywności są też działania medialne i szkoleniowe dla społeczeństwa. O znaczeniu badań biblijnych opowiada […]
„…sztuka jest mocą trwałą!” Myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego o kulturze

W roku beatyfikacji absolwenta, a potem Wielkiego Kanclerza KUL – kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, Muzeum KUL swoją nową wystawą pragnie wpisać się w obchody tego szczególnego wydarzenia. Spośród bogatej spuścizny myśli i dokonań kardynała Stefana Wyszyńskiego na uwagę zasługuje także jego stosunek do sztuki, a zwłaszcza kultury ojczystej. Miał bowiem niezwykle otwarty, chłonny umysł […]
Mariusz KoperMediateka Naukowa odc. 10 „Onomastyka”

Onomastyka to dział językoznawstwa, którego przedmiotem badań są nazwy własne. Dzięki badaniom językoznawców możemy dowiedzieć się o historii naszych nazwisk czy np. nazw miejscowości. W kolejnym odcinku rozmawiamy o zadaniach badacza-językoznawcy z dr. hab. Marcinem Kojderem z Katedry Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS oraz dr. hab. Mariuszem Koperem z Katedry Języka Polskiego KUL.
Mediateka Naukowa odc. 9 „Elektroprocesy osadzania miedzi”

Tym razem zajrzeliśmy do Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL. Prowadzone są tam bardzo interesujące badania związane z właściwościami miedzi dla przemysłu półprzewodnikowego. Dzięki tym badaniom w przyszłości może być zwiększona wydajność laptopów lub smartfonów. O niezwykle interesujących badaniach opowiada dr Robert Mroczka z Laboratorium Optyki Rentgenowskiej KUL.
Mediateka Naukowa odc. 8 „Pojazd na wodór”

Studenckie Koło Naukowego „Napędy Lotnicze” na Politechnice Lubelskiej od lat realizuje projekt HYDROS. Tworzą pojazd napędzany wodorem wpisując się w wyzwania przyszłości związane z ekologią i rozwojem nowoczesnych technologii.
Mediateka Naukowa odc. 7 „Ekumenizm”

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim prowadzone są badania związane z ekumenizmem. Pracownicy uczelni nie tylko realizują zadania naukowe, ale też tworzą wiele inicjatyw łączących ludzi różnych wyznań. O znaczeniu ekumenizmu w życiu naukowym, społecznym i religijnym opowiadają ks. prof. dr hab. Sławomir Pawłowski z Sekcji Ekumenizmu KUL i ks. Grzegorz Brudny z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Mediateka Naukowa odc. 6 „Organologia”

Organologia to dział nauki specjalizujący się w badaniu organów. W Katedrze Instrumentologii KUL od lat prowadzone są zadania w tym zakresie. O połączeniu nauki i sztuki opowiadają dr Andrzej Gładysz oraz mgr Petro Chyryk z Instytutu Nauk o Sztuce KUL.
Mediateka Naukowa odc. 5 „Teatr i Dramat”

Tradycja badań teatrologicznych w KUL, zainicjowanych przez prof. Irenę Sławińską od roku 1950, ma ugruntowaną pozycję w zakresie badań nad teatrem odczytywanym w perspektywach antropologicznych i sakralnych. O badaniach teatru religijnego opowiada ks. dr Mariusz Lach z Katedry Dramatu i Teatru KUL.
Mediateka Naukowa odc. 4 „Region Morza Bałtyckiego”

Badania basenu Morza Bałtyckiego wymagają interdyscyplinarnych analiz z zakresu polityki, ekonomii, prawa czy nawet kulturoznawstwa. O interesujących tematach badawczych z tego obszaru opowiadają dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL oraz dr Damian Szacawa z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS.
Mediateka Naukowa odc. 3 „Badania Nicieni”

Entomopatogeniczne nicienie to bardzo interesująca grupa organizmów z uwagi na ich specyficzne cechy biologiczne. Są też bardzo pożyteczne dla środowiska. O sile natury i nauki opowiedzą dr Magdalena Lis oraz dr Marcin Skowronek z Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL.
Mediateka Naukowa odc. 2 „Bezpieczeństwo Międzynarodowe”

Wiecie, że pandemia to również temat badań związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym? O tym czym naukowcy zajmują się w tym obszarze opowiedzą kolejni goście: dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, prof. UMCS oraz dr Jakub Olchowski z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS
Mediateka Naukowa odc. 1 „Czerwona Biotechnologia”

Wiedzieliście, że dla nauki biotechnologia ma różne kolory? W odcinku badania z obszaru „czerwonej biotechnologii” czyli związanej z medycyną. Gośćmi programu są dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL oraz dr Monika Janeczko z Katedry Biologii Molekularnej KUL.
Click to openOjciec Rafał Sztejka kończy posługę w duszpasterstwie akademickim KUL

Rozmowa Marcina Superczyńskiego z o. Rafałem Sztejką w studiu radiowym CM KUL.
Święto Patronalne KUL

W programie: wystąpienie Rektora KUL ks. prof. Mirosława Kalinowskiego, wystąpienie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego, wręczenie odznaczeń państwowych oraz dyplomów ukończenia studiów licencjackich i magisterskich.
Dla nas po Bogu największa miłość to Polska

Transmisja koncertu z okazji 40 rocznicy śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego
„Wydobyte z ciemności”. Wystawa scenografii Sceny Plastycznej KUL

Profesor Leszek Mądzik opowiada o swoich pracach.
Lubelska Szkoła Filozofii

Z materiału dowiemy się czym charakteryzuje się Lubelska Szkoła Filozofii.
Jubileusz 20 lat Teatru ITP

Transmisja z wydarzenia.
Budujemy KULuary! Przygotowania do Wirtualnych Dni Otwartych KUL

Przygotowania do wirtualnych dni otwartych
Triduum Sacrum – Wielka Sobota

Trzeci dzień transmisji Triduum Sacrum z Kościoła Akademickiego. Wielka Sobota.
Triduum Sacrum – Wielki Piątek

Drugi dzień transmisji Triduum Sacrum z Kościoła Akademickiego. Wielki Piątek.
Triduum Sacrum – Wielki Czwartek

Transmisja Triduum Sacrum z Kościoła Akademickiego. Wielki Czwartek.
Welcome to KUL! Foreign Promotion of programmes taught in English at KUL II

Druga część programu dla studentów anglojęzycznych.
Dr. Robert Derewenda opowiada o ks. Franciszku Blachnickim

Z materiału dowiemy się kim był ks Franciszek Blachnicki, a także w jaki sposób był związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.
Welcome to KUL! Foreign Promotion of programmes taught in English at KUL I

Oferta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dla studentów anglojęzycznych. Część pierwsza.
Przesłanie Prymasa Wyszyńskiego według Rzecznika Praw Dziecka

O przesłaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego do dzieci, mówił podczas konferencji na KUL Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. W swoim wystąpieniu skoncentrował się na posłudze Prymasa wśród najmłodszych w czasie II wojny światowej. Podczas rozmowy w Centrum Medialnym KUL poruszyliśmy także problemy jakie dotykają dzieci w czasie pandemii.
Minister Przemysław Czarnek o roli uczelni katolickich

O roli uczelni katolickich i nowych propozycjach Ministerstwa Edukacji i Nauki rozmawialiśmy z kierującym tym resortem ministrem Przemysławem Czarnkiem. Minister był gościem konferencji, odbywającej się na naszym uniwersytecie, poświęconej Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Wspólnie z naszym rozmówcą zastanawialiśmy się nad aktualnością przesłania „Prymasa 1000-lecia” skierowanym do społeczności akademickiej.
Nagrody Rektora KUL

Zakończyły się spotkania ze studentami, doktorantami, wyróżniającymi się aktywną działalnością naukową oraz społeczną na rzez uniwersytetu. Za zaangażowanie dziękował Prorektor KUL do spraw studentów i doktorantów prof. Krzysztof Narecki. Prorektor zaznaczył, że pomimo utrudnień związanych z pandemią pojawiły się inicjatywy zrealizowane przez studentów z powodzeniem. Nie zabrakło również sukcesów w nauce. – Tworzycie, inspirujecie, wzbogacacie […]
Transmisja Koncertu Chóru KUL

W dniu 8 grudnia 2020 r. o godz. 18.00 w Kościele Akademickim KUL odbędzie się koncert zatytułowany „Orędownik miłosierdzia”. 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II W programie koncertu muzyka organowa kompozytorów: Charlesa-Marie Widora, Johanna Sebastiana Bacha i Leona Boellmana oraz „Te Deum” Antona Brucknera na chór, solistów i organy. Wykonawcy koncertu: Ewa Wołoszkiewicz – […]
In Memoriam: prof. Piotr Francuz

Społeczność akademicka KUL z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie żegna prof. Piotra Francuza psychologa, wieloletniego wykładowcę KUL, kierownika Katedry Psychologii Eksperymentalnej oraz Perception & Cognition Lab. Uroczystości pogrzebowe 21 listopada o godz. 14.00 w parafii św. Floriana w Krężnicy Jarej będą transmitowane on-line.
O Uniwersytecie

Z rektorem KUL ks. Prof. Mirosławem Kalinowskim rozmawia redaktor Marcin Superczyński
abp Stanisław BudzikPrzesłanie Kongresu Kultury Chrześcijańskiej

imprezykonferencjeKultura

Nieustanne podejmowanie autentycznego i głębokiego dialogu jest naszym obowiązkiem – tak podsumowywał VI Kongres Kultury Chrześcijańskiej abp Stanisław Budzik metropolita lubelski. W przesłaniu na zakończenie obrad podkreślał też, znaczenie odkrywania systemu wartości, który pomaga w budowaniu relacji opartych na promowaniu godności osoby i wzajemnym szacunku. Kongres odbywał się w dniach 15-16 października.    
Inauguracja 20/21Inauguracja roku akademickiego

imprezyKulturaNaukaWydarzenia

Uroczysta inauguracja roku akademickiego w czasie pandemii była szczególna. Większość studentów i wykładowców nie mogła wziąć w niej udziału. Jednak dzięki naszej transmisji mogliśmy przekazać społeczności akademickiej, przesłanie władz rektorskich oraz wystąpienia zaproszonych gości. Podczas uroczystości tytułu doktora honoris causa KUL wręczono kard. Kurtowi Kochowi.
ks.rektor Mirosław KalinowskiPrzestrzenie dialogu na KUL

imprezykonferencjeKulturaMiędzynarodoweMuzyka

„Przestrzenie dialogu. Chrześcijańskie inspiracje kultury spotkania” – to tytuł tegorocznego Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, który odbył się na KUL. Podczas debat odnoszono się, między innymi, do dialogu pomiędzy Kościołami czy też pomiędzy Kościołem a Państwem. Zapraszamy do obejrzenia inauguracyjnych wystąpień z pierwszego dnia obrad.
Debata Dwóch AmbonDialog według Katolików i Żydów

imprezyKultura

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji „Debaty dwóch ambon”, która odbyła się 13 października w Bazylice Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie. Zatytułowano ją – „Żydowskie i chrześcijańskie inspiracje dialogu” a wzięli w niej udział prof. Paweł Śpiewak (UW) oraz abp Grzegorz Ryś (Łódź).  Debatę poprowadził o. Tomasz Dostatni OP.
Spektakl o Janie Pawle II„Nasz Papież” – w stulecie Jana Pawła II

imprezykonferencjeKulturaróżności

Szczególnym wydarzeniem, odbywającym się w ramach VI Kongresu Kultury Chrześcijańskiej na naszym uniwersytecie, był spektakl słowno – muzyczny w stulecie urodzin Jana Pawła II – zatytułowany „Nasz Papież”. Pandemia spowodowała  duże ograniczenia, jednak zainteresowani mogli obejrzeć to przedstawienie „na żywo” – za pośrednictwem internetu. Prezentujemy także retransmisję spektaklu, którego reżyserem był Redbad Klynstra – Komarnicki.
Kongres LublinDialog jako zasada w życiu i nauczaniu

Dialog jako zasada w życiu i nauczaniu Jana Pawła II oraz kard. Stefana Wyszyńskiego
Galeria Jezuicka 13

Galeria Jezuicka 13 to projekt realizowany przez Archiwum Państwowe w Lublinie, którego celem było dotarcie do szerokiego grona odbiorców poprzez zaprezentowanie zaskakujących i humorystycznych materiałów archiwalnych z zasobu APL, gromadzonych przez archiwistów lubelskich w trakcie ich pracy. Jest to film o tym właśnie przedsięwzięciu
Konferencja Prasowa w Konferencji Episkopatu Polski

W dniu 9 września 2020 roku w Sekretariacie KEP odbyła się konferencja prasowa dot. nowego roku akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Podczas konferencji przedstawiona została strategia KUL, zaprezentowane możliwości rozwoju i kształcenia studentów oraz doktorantów. Ważnym punktem była postać św. Jana Pawła II (w roku setnej rocznicy urodzin papieża Polaka), przypomnienie jego pracy […]
Przekazanie insygniów rektorskich

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się uroczystość przekazania insygniów rektorskich. Ustępujący Rektor ks. prof. Antoni Dębiński wręczył berło, będące symbolem władzy, swojemu następcy ks. prof. Mirosławowi Kalinowskiemu. Przekazanie insygniów poprzedziły dwa uroczyste i wymagane przez prawo kanoniczne i Statut KUL akty: Wyznanie wiary oraz Przysięga wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła. Oba akty […]
In Memoriam: Kard. Zenon Grocholewski

27 maja 2013 r. odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego JEm. Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu, wybitnemu kanoniście, Prefektowi Kongregacji Edukacji Katolickiej. Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego – założyciela i pierwszego Rektora KUL, przyznawana jest dorocznie od 1974 r. przez Towarzystwo Naukowe KUL, za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego. Jej pierwszym laureatem […]
Konserwacja nowożytnych rzeźb ołtarzowych ze zbiorów KUL

Muzeum KUL rozpoczęło kolejny etap . Tym razem wytypowanych zostało osiem obiektów, w tym bardzo zniszczone figury św. Jana Nepomucena i św. Jadwigi Śląskiej. Pod kątem artystycznym szczególnie cenna są rzeźby: Putta z pracowni Sebastiana Zeisla oraz Koronacji Najświętszej Maryi Panny z kaplicy w Jaworku łączonej z pracownią międzyleską tworzącą na zlecenia hrabiego Althana. Rzeźby […]
Kolejne wydarzenia w ramach święta Patronalnego KUL

22 czerwca odbyła się ostatnia część obchodów Święta Patronalnego KUL. W Sali Senatu pracownicy uniwersytetu odebrali Medale: Prezydenta Miasta Lublin, „Zasłużonego dla Miasta Lublin” oraz Unii Lubelskiej. Następnie, na placu przy kościele akademickim odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej pracowników i studentów, którzy zginęli w czasach II wojny światowej. Ostatnim elementem wieńczącym święto Patronalne była […]
Święto PatronalneObchody Święta Patronalnego KUL

19 czerwca w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, KUL obchodził swoje Święto Patronalne. Obchody rozpoczęła msza św. w Kościele Akademickim której przewodniczył bp Józef Wróbel. Następnie w Auli im. ks.kard. Stefana Wyszyńskiego wręczono: „Laur Uniwersytecki” – nagrodę naukową im. Ks. Idziego Radziszewskiego Wręczono także Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej. Przyznawane od 2015 r. nagrody mają […]
Wizja kapłana w nauczaniu Jana Pawła IIWizyta Papieża w Lublinie

9 czerwca 1987 roku, w ramach III Pielgrzymki do Polski, Ojciec Święty Jan Paweł II przybył do Lublina odwiedzając zarazem Uniwersytet z którym był związany jako profesor ponad 20 lat. Spotkał się wówczas z przedstawicielami świata nauki oraz społecznością akademicką KUL. Zachęcamy do zapoznania się ze wspomnieniami tych wydarzeń.
Umowa o współpracy pomiędzy KUL a Lubelskim Klubem Biznesu

4 czerwca Rektor KUL ks. prof Antoni Dębiński oraz Prezes Lubelskiego Klubu Biznesu Agnieszka Gąsior-Mazur podpisali umowę o wzajemnej współpracy. Jej celem jest podejmowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych, społecznych i kulturalnych. Specjaliści z Lubelskiego Klubu Biznesu pomogą doskonalić umiejętności przedsiębiorcze i kompetencje miękkie uczestników projektu „Laboratorium Innowacji KUL” – nowej jednostki KUL, wspierającej kreatywność studentów, doktorantów […]
Uzdrowił mnie Jan Paweł II – Floribeth Mora Diaz

Relacja z wizyty Floribeth Mora Diaz pochodzącej z Kostaryki, uzdrowionej w niewyjaśniony sposób z tętniaka mózgu. Stało się to kilka godzin po beatyfikacji Jana Pawła II przez Benedykta XVI, 1 maja 2011 roku, którą przeżywała ze swoim mężem.
KUL-owskie rozmowy: prof. Krzysztof Penderecki

WYWIAD z prof. Krzysztofem Pendereckim prowadzi O. dr Mirosław Chmielewski CSsR
Aniela Hrabina Potulicka

POTULICKA Aniela Konstancja Aleksandra, hrabina, ur. 8 IV 1861 r. w Londynie, zm. 17 X 1932 w Potulicach, katolicka działaczka społeczna i oświatowa. Córka hrabiego Kazimierza Wojciecha Potulickiego i Marii z Zamoyskich. Dzieciństwo i młodość spędziła w Potulicach, gdzie odebrała staranne domowe wykształcenie pod kierunkiem nauczycielek rozwijających jej wrodzone zdolności artystyczne. Wykazywała duże uzdolnienia muzyczne […]
In Memoriam: Ks. Profesor Czesław Bartnik

Czesław Stanisław Bartnik urodził się w 1929 r. w Źrebcach k. Szczebrzeszyna. Do szkoły średniej uczęszczał kolejno: w „Rzeczypospolitej Radecznickiej” (podziemne gimnazjum AK i BCh), w Szczebrzeszynie i w Lublinie – tu w Państwowym Liceum dla Dorosłych im. T. Kościuszki otrzymał w r. 1948 maturę. W latach 1948-1953 studiował filozofię i teologię na KUL-u. Odbył studia […]
tabernakulumDuch nie zna pojęcia odległości – o.Rafał Sztejka o niedzielnych liturgiach

Duch nie zna pojęcia odległości i dzięki temu możemy czuć się blisko podczas modlitwy. Z taką myślą zwraca się do naszej wspólnoty ojciec Rafał Sztejka z Duszpasterstwa Akademickiego KUL. Niedzielne liturgie będą się odbywały, podobnie jak ostatnio – bez udziału wiernych – za pośrednictwem internetu. Ojciec Sztejka odwołuje się do encykliki papieża Jana Pawła II […]
Spotkanie z ks. Piotrem Pawlukiewiczem

Zamieszczamy także relację ze spotkania z ks. Piotrem Pawlukiewiczem w ramach cyklu „Duchowość kobiety i mężczyzny” zorganizowało DA KUL w 2018 roku.
ks. Piotr Pawlukiewicz: Trzy obrazki z KUL-u

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. Piotra Pawlukiewicza, absolwenta teologii pastoralnej KUL, znanego kaznodziei i rekolekcjonisty. Był to także człowiek obdarzony dużym poczuciem humoru, o czym mogliśmy przekonać się w cyklu „100 historii na 100-lecie KUL. Zamieszczamy także relację ze spotkania społeczności akademickiej KUL z ks. Piotrem.
Uniwersytet w czasie pandemii

Ksiądz profesor Antoni Dębiński rektor KUL zachęca o solidarność i empatię w trudnych chwilach jakie wspólnie przeżywamy. W wystąpieniu skierowanym do społeczności akademickiej zapewnił, że uniwersytet funkcjonuje a dydaktyka jest prowadzona dzięki działaniom zdalnym. Zaapelował o modlitwę i udział w liturgiach emitowanych za pośrednictwem internetu z naszego Kościoła Akademickiego.
„Nie bój się nieudanego życia!”

Ze względu na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemiologicznego tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne, organizowane przez Duszpasterstwo Akademickie KUL przeprowadzone zostały przez internet. Rekolekcje pt. „Nie bój się nieudanego życia!” wygłosił O. Wojciech Ziółek SJ – teolog biblijny i duszpasterz. W latach 2008-2014 prowincjał Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Wcześniej długoletni duszpasterz akademicki i proboszcz. W roku 2015, wraz z […]
„Czas na umysł”

NaukaStudiuj na KUL

W dniach 5-6 marca na KUL odbywała się ogólnopolska konferencja naukowa „Czas na umysł”. Miała ona charakter wykładów oraz warsztatów obejmujących tematy związane z między innymi z filozofią, językoznawstwem, czy neurobiologią. Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL.
Debaty dyplomatyczne KUL: prof. Zbigniew Krysiak

6 marca 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Debaty Dyplomatyczne KUL. Tym razem wykład otwarty zatytułowany „Wspólnota Narodów Europy według Roberta Schumana” wygłosił ekonomista, profesor SGH Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana. Organizatorem cyklu debat z dyplomatami i politykami zaangażowanymi w bieżące wydarzenia społeczno-polityczne, służących lepszemu zrozumieniu współczesnego świata, jest Wydział Nauk Społecznych […]
Wystawa: „Polonika emigracyjne”

„Polonica emigracyjne ze zbiorów instytucji członkowskich Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie” – to tytuł wystawy którą otwarto w Collegium Norvidianum. Ukazuje ona bezcenny dorobek polskiej emigracji niepodległościowej, w tym zdjęcia, dokumenty, i inne przedmioty związane z emigracyjnymi działaczami i wydarzeniami. Ekspozycja składa się z 28 tablic. Została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej wspólnie […]
Pro publico bono – Kultura człowieka i społeczeństwa

5 marca 2020 r. kolejnym gościem KUL w ramach cyklu Pro publico bono był Marek Skulimowski. Podczas spotkania Prezes Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku wygłosił wykład „Fundacja Kościuszkowska u progu 100-lecia, początki i wyzwania współczesności”.
Flesz Akademicki 5 marca 2020

O różnorodności i bogactwie życia akademickiego świetnie można się przekonać oglądając najnowsze wydanie Flesza Akademickiego KUL. Nasz przegląd wydarzeń rozpoczęliśmy od konferencji „Lublin Ekumeniczny 2020. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”. Uroczyście inaugurowaliśmy nowy kierunek  studiów na kierunku pielęgniarstwo oraz otwarcie nowej domeny Centrum Medialnego. Byliśmy na 52. Tygodniu Eklezjologicznym pt.  „Spory w Kościele”, a […]
Umowa o współpracy pomiędzy KUL a Prokuratorią Generalną RP

4 marca tego roku Rektor KUL ks. prof Antoni Dębiński i Prezes Prokuratorii Generalnej RP Mariusza Haładyj podpisali umowę o wzajemnej współpracy. Ma ona obejmować, między innymi tworzenie na Uniwersytecie zajęć związanych z działalnością Prokuratorii Generalnej, spotkań ze studentami, a także organizowanie praktyk i staży. Prokuratoria Generalna jest pełnomocnikiem instytucjonalnym RP, Skarbu Państwa oraz państwowych […]
Centrum Medialne KULNowa domena CM KUL

22 lutego obchodząc 98. rocznicą śmierci ks. Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego Rektora KUL modliliśmy się przy grobie założyciela Uniwersytetu. Pojechaliśmy na Jasną Górę, gdzie Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński poprowadził rozważania podczas Apelu Jasnogórskiego. Tego dnia uruchomiona została także nowa domena Uniwersyteckiego Centrum Medialnego KUL: cm.kul.pl, na której sukcesywnie udostępniane są nowe i […]
Flesz Akademicki - 13 lutego 2020 rokuFlesz – 13 lutego 2020

Flesz Akademicki

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego Flesza Akademickiego, w którym Agnieszka zdradzi Jakubowi po co mu znajomość prawa handlowego w życiu codziennym. Powiemy o Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w tym roku odbył się po hasłem „Życzliwymi bądźmy”. Zajrzymy na deski Teatru Enigmatic, który przedstawił nową adaptację sceniczną dramatu Jeana Paula Sartre’a „Przy drzwiach zamkniętych”. Na […]
Flesz akademicki 23 stycznia 2020Flesz – 23 stycznia 2020

Flesz Akademicki

W odcinku: stypendia fundowane, „Noc Biologów”, projekt badawczy „Misja Mars” oraz wystawa ,,Odzyskany blask. Barokowe rzeźby ołtarzowe ze zbiorów Muzeum KUL”
Powrót - etiuda wigilijna Teatru ITPEtiuda wigilijna Teatru ITP „Powrót”

Kultura

TEATR ITP to studencki zespół został założony z inicjatywy salezjanina, ks. Mariusza Lacha w 2001 roku. „Powrót” to etiuda wigilijna przedstawiona podczas „Opłatka Uniwersyteckiego” 17 XII 2019 na KUL. Scenariusz i reżyseria – ks. Mariusz Lach. Przygotowanie wokalne zespołu – Urszula Kasprzak-Wąsowska
Flesz - 19 grudnia 2019Flesz – 19 grudnia 2019

Flesz Akademicki

W odcinku: uroczystość nadania ks. prof. Januszowi Mariańskiemu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego; wystawa „Kolekcja mistrzów Krzysztofa Musiała. Przeciwne kierunki”; otwarcie Uniwersyteckiego Radia KUL; Opłatek Uniwersytecki oraz życzenia Rektora KUL na Święta Bożego Narodzenia
KULowskie wieczory z muzyką - Zbigniew RauboOpus Magnum – Zbigniew Raubo

Kultura

OPUS MAGNUM  – w ramach KULowskich wieczorów z muzyką przedstawiamy relację z koncertu Zbigniewa Raubo – polskiego pianisty i pedagoga, wykładowcy Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Kolekcja MistrzówKolekcja Mistrzów Krzysztofa Musiała. Przeciwne kierunki

Kultura

6 grudnia 2019 roku po raz kolejny w Muzeum KUL zainaugurowana została niezwykła wystawa dzieł z kolekcji Krzysztofa Musiała. Kolejna odsłona „Kolekcji Mistrzów”. Wystawa „Kolekcja Mistrzów” Krzysztofa Musiała to kolejny owoc współpracy rozpoczętej w 2017 r. pokazem wybranych przykładów malarstwa i rzeźby XIX/XX w. Tym razem mogliśmy zobaczyć prace artystów współczesnych OFF/ Mirosława Bałki, Tadeusza […]
Paweł MuchaPaweł Mucha

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Wystawa „Harmony” Marcina Ryczka w Muzeum KULWystawa „Harmony” Marcina Ryczka w Muzeum KUL

29 listopada 2019 r. z Muzeum KUL odbył się finisaż wystawy fotografii jednego z najbardziej rozpoznawalnych fotografów młodego pokolenia, Lublinianina i absolwenta KUL – Marcina Ryczka.
Flesz - 28 listopada 2019Flesz – 28 listopada 2019

Flesz Akademicki

W odcinku: stypendia Towarzystwa Przyjaciół KUL, spotkania literackie KUL: Wiesław Myśliwski; konkurs „Bliżej Pszczół”; nowy kierunek studiów – pielęgniarstwo; Centrum Prawa Kosmicznego.
Wiesław MyśliwskiWiesław Myśliwski

Kultura

Rozmowa z Wiesławem Myśliwskim pisarzem, dwukrotnym laureatem Nagrody Literackiej „Nike”. oraz Złotego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Wiesław Myśliwski jest twórcą, który czerpiąc ze źródeł chłopskiego doświadczenia i chłopskiej mowy żywej, wpisuje swoje kreacje w krąg uniwersalnych praw i prawd o świecie i ludzkiej egzystencji.
Wystawa plenerowa w Galerii Saskiej - Tadeusz ŻaczekWystawa plenerowa w Galerii Saskiej – Tadeusz Żaczek

Kultura

Od pięciu lat na ogrodzeniu najbardziej reprezentacyjnego parku Lublina Ogrodu Saskiego działa Galeria Saska. To wyjątkowe miejsce, które dzięki dostępności umożliwia codzienne uczestnictwo w kulturze. W tegorocznej październikowej odsłonie prezentowane są prace Tadusza Żaczka. Od lat osiemdziesiątych do dziś, tematem fotografii artysty jest duchowość prawosławnej społeczności kresów wschodnich. Owocem jego pracy jest monumentalny, unikatowy cykl, […]
Flesz - 7 listopada 2019Flesz – 7 listopada 2019

Flesz Akademicki

W odcinku: inauguracja roku akademickiego; „Gala Konkursu Zgorzelskiego”;  zaproszenie na spotkanie z Wiesławem Myśliwskim oraz wernisaż wystawy Marcina Ryczka pt. „Harmony”
Opus Magnum - KULowskie wieczory z muzykąOpus Magnum – KULowskie wieczory z muzyką

Kultura

20 października 2019 r. odbył się koncert OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką. Z okazji uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2019/2020 z Nadzwyczajnym Koncertem Kameralnym wystąpili Łukasz Długosz, Agata Długosz i Marek Toporowski. 
Rafał MalinowskiRadosław Malinowski

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Mgr Łukasz SarowskiMgr Łukasz Sarowski

Nauka

Rozmowa z doktorantem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mgr Łukaszem Sarowskim na temat robotów humanoidalnych. Mgr Swarowski wyjaśnia nie tylko definicję robotów humanoidalnych, ale opowiada o historii robotów i przedstawiają wizje przyszłości naszego świata w interakcji z tego typu robotami.
Flesz - 10 października 2019Flesz – 10 października 2019

Flesz Akademicki

W odcinku: szereg stypendiów dla studentów KUL; Zjazd filozoficzny; Salon Maturzystów; zaproszenie na wystawę zdjęć Marcina Ryczka; zaproszenie na spotkanie z Wiesławem Myśliwskim; zaproszenie na uroczystą Inaugurację oraz zaproszenie na Opus Magnum
Janek MelaJanek Mela

Gość KUL

Rozmowa z Janem Melą, podróżnikiem i działaczem społecznym; najmłodszym w historii zdobywcą biegunów w ciągu jednego roku; założycielem fundacji dla niepełnosprawnych „Poza Horyzonty”; laureat nagrody „Człowiek bez barier” oraz Fenomen „Przekroju”.  
Dr hab. Robert Trypuz, prof. KULDr hab. Robert Trypuz, prof. KUL

Nauka

Rozmowa z dr hab. Robertem Trypuzem, prof. KUL na temat badań prowadzonych na Wydziale Filozofii KUL: samochodów autonomicznych i ich wyborów.  Dr hab. Robert Trypuz jest pracownikiem naukowym Wydziału Filozofii KUL, w latach (2004 -2007) był pracownikiem naukowym w Laboratorium Zastosowań Ontologii (LOA), ISTC-CNR (Włochy).  Uzyskał doktorat z informatyki i telekomunikacji na uniwersytecie w Trydencie […]
Co by było, gdybyś...Co by było, gdybyś … wybrał KUL

Studiuj na KUL

Co by było, gdybyś poznał wartościowych przyjaciół, na których zawsze możesz polegać? Gdybyś mógł zadawać pytania, miał możliwość poszukiwania prawdy, pogłębiania wiedzy. Gdybyś poznał pracę ludzkiego mózgu. Co by było, gdybyś stworzył książkę dla niewidomych lub odkrył nieznaną bakterię. Gdybyś miał wpływ na jakoś życia innym i dać wsparcie tym, którzy tego potrzebują. Gdybyś odkrył […]
In memoriam: śp. O Hubert Czuma SJIn memoriam: śp. O Hubert Czuma SJ

Historia KUL

Wspomnienie o. Huberta Czumy SJ. Katechety i duszpasterza akademickiego prześladowanego przez służby bezpieczeństwa PRL i więziony w latach 1970-1971, niezłomny wychowawca młodzieży, kapelan więzienny, duszpasterz ludzi pracy oraz kapelan „Solidarności”. Honorowy obywatel Lublina, Radomia i Szczecina. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem Pro Memoria. 
Sidney MyooSidney Myoo

Nauka

Rozmowa z prof. Michałem Ostrowickim, ps. Sidey Myoo, filozofem profesor nauk humanistycznych, pracownikiem Zakładu Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz współpracownikiem Akademii Sztuk Pięknych. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych profesora jest estetyka traktowana jako teoria sztuki, głównie w odniesieniu do sztuki współczesnej, w tym sztuki elektronicznej. W 2007 roku utworzył uczelnię wirtualną „Academia Electronica”. 
Dr Andrzej ZykubekDr Andrzej Zykubek

Nauka

Rozmowa z dr. Andrzejem Zykubkiem, adiunkta w katedrze Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
In memoriam: Zbigniew ZaleskiIn memoriam: Zbigniew Zaleski

Historia KUL

Wspomnienie prof. Zbigniewa Zaleskiego, absolwenta i profesora psychologii KUL, byłego dziekana Wydziału Nauk Społecznych, wieloletniego kierownika Katedry Psychologii Emocji i Motywacji, który spędził na uniwersytecie 50 lat.
Flesz - 6 czerwca 2019Flesz – 6 czerwca 2019

Flesz Akademicki

W odcinku: studia na sinologii, wolontariat KUL CAN: Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością, 18 urodziny teatru studenckiego ITP. oraz Portal Kariery. 
O. Arturo Sosa SJO. Arturo Sosa SJ

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Flesz - 16 maja 2019Flesz – 16 maja 2019

Flesz Akademicki

W odcinku: delegacja Tsukuba University w Tokyo gośćmi KUL CAN; „Dzień Romanisty”; nowy kierunek studiów: Applied Anthropology; O. Arturo Sosa SJ wygłosi wykład „Znaki czasu w kontekście synodu o młodzieży”; Opus Magnum – kulowskie wieczory z muzyką. Nadzwyczajny Recital Fortepianowy: Tomasz Ritter. 
Krzysztof KwiatkowskiKrzysztof Kwiatkowski

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Flesz - 18 kwietnia 2019Flesz – 18 kwietnia 2019

Flesz Akademicki

W odcinku: doktorat honoris causa KUL dla prof. A. Jams McAdamsa oraz prof. Johna Ravena;  IV ogólnopolska konferencja pt. ,,Pszczoła w mieście”; VII Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej; Moneta „100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” ; Wystawa „Muzeum od kuchni” oraz Życzenia Rektora KUL na Wielkanoc 2019.
Prof. John RavenProf. John Raven

Nauka

XRozmowa z prof. Johnem Ravenem profesorem psychologii z Wielkiej Brytanii. Zasługą i wkładem prof. Johna Ravena do psychologii jako nauki jest konstrukcja, walidacja, standaryzacja oraz normalizacja w skali światowej testów psychologicznej diagnostyki inteligencji. Testy te znalazły szerokie zastosowanie w badaniach nad myśleniem systemowym dzieci, młodzieży i dorosłych na całym świecie. Okazały się m.in. przydatne w […]
Flesz - 28 marca 2019Flesz – 28 marca 2019

Flesz Akademicki

W odcinku: 15 rocznica zamachów terrorystycznych w Madrycie; Stypendia Towarzystwa Przyjaciół KUL; „Dni z mózgiem” na KUL; „Dzień celtycki” na KUL oraz KULowskie spotkania literackie: Wojciech Wencel.
Flesz - 7 marca 2019Flesz – 7 marca 2019

Flesz Akademicki

W odcinku: Tydzień Eklezjologiczny, Media Day – otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Medialnego KUL, projekt „Lublin Ekumeniczny”, konferencja naukowa „Czas na umysł”, zaproszenie na „Powtórki przed maturą”.
In memoriam: Kinga StasiakIn memoriam: Kinga Stasiak

Historia KUL

Wspomnienie dr Kingi Stasiak, pracownika Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej KUL. 
Flesz - 14 lutego 2019Flesz – 14 lutego 2019

Flesz Akademicki

W odcinku: podsumowanie projektu „Inkubator Innowacyjności”, projekt naukowy związany z archiwum Filomatów na KUL, powstanie Zespołu Pieśni i Tańca KUL; zaproszenie na warsztaty Duszpasterstwa Akademickiego KUL.
Flesz - 24 stycznia 2019Flesz – 24 stycznia 2019

Flesz Akademicki

W odcinku: relacja z Nocy Biologów; wykład Prezydenta Miasta Lublin dra Krzysztofa Żuka; jubileuszowa „Encyklopedia Stulecia KUL” oraz 100 historii na 100-lecie KUL.
Dr Krzysztof ŻukDr Krzysztof Żuk

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Flesz - 27 grudnia 2018Flesz – 27 grudnia 2018

Flesz Akademicki

W odcinku: relacja z konferencji „Polonia Restituta”; obchody 100-lecia KUL; opłatek uniwersytecki; życzenia rektora KUL ks. prof. dr hab. Antoniego Dębickiego. 
100 rocznica KUL - odsłonięcie pomnika ks. Idziego Radziszewskiego100 rocznica KUL – odsłonięcie pomnika ks. Idziego Radziszewskiego

Historia KUL

8 grudnia 2108 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika ks. Idziego Radziszewskiego na położonym nieopodal uniwersytetu Skwerze Abpa Józefa Życińskiego. W swoim przemówieniu Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński zauważył, że ks. Idzi Radziszewski jest jedną z osób, które z całą pewnością zasłużyły na pomnik w Lublinie. To właśnie on zmienił historię miasta tworząc ośrodek […]
100 rocznica KUL - przemówienie Wielkiego Kanclerza KUL100 rocznica KUL – przemówienie Wielkiego Kanclerza KUL

Historia KUL

Przemówienie Wielkiego Kanclerza KUL arcybiskupa Stanisława Budzika z okazji 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
ks.rektor100 rocznica KUL – uchwała Senatu KUL

Historia KUL

Z okazji jubileuszu 100-lecia uczelni Senat KUL w podjął uchwałę, którą odczytał Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński. Wyraził w niej wdzięczność Opatrzności Bożej za dar niepodległości Polski i powstania uniwersytetu oraz zadeklarował wierność misji uczelni, zawartej w dewizie Deo et Patriae.
Nauczyciele wolności KUL: Czesław StrzeszewskiNauczyciele wolności KUL: Czesław Strzeszewski

Historia KUL

Czesław Strzeszewski został zastępcą prof. historii gospodarczej na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL. Po habilitacji objął Katedrę Polityki Ekonomicznej, a także kierował Katedrą Historii Gospodarczej KUL. Profesorem zwyczajnym został w 1946 r. W roku akademickim 1949/1950 był prorektorem KUL. W 1952 r., w rezultacie działań komunistycznych władz obliczonych na likwidację Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, […]
Flesz - 6 grudnia 2018Flesz – 6 grudnia 2018

Flesz Akademicki

W odcinku: wręczenie stypendiów Towarzystwa Przyjaciół KUL; 10-lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej; KULowskie spotkania literackie – Rafał Fronia i Piotr Tomala; XXI Targi Wydawców Katolickich; Koncert Leszka Długosza OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką: Koncert Rafała Blechacza; Uroczystość nadania auli CTW-113 imienia profesora Ignacego Czumy.
Piotr Tomala, Rafał FroniaPiotr Tomala i Rafał Fronia

Kultura

Rozmowa z alpinistami i himalaistami Rafałem Fronią i Piotrem Tomalą autorami książki „Osiem tysięcy metrów ponad marzeniami”. Rafał Fronia to uczestnik wielu wypraw w góry „najwyższe”, w tym zimowej wyprawy Polskiego Związku Alpinizmu – Polski Himalaizm Zimowy na Broad Peak 2010/2011, oraz innych, między innymi na: Nanga Parbat, Dhaulagiri, Pik Lenina i Baruntse. Wszedł na Gasherbruma II; […]
Flesz - 15 listopada 2018Flesz – 15 listopada 2018

Flesz Akademicki

W odcinku: Lubelski Salon Maturzystów „Perspektywy 2018”; Kongres Polsko-Amerykański; Inauguracja roku akademickiego 2018/2019; posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich; Gala siedemnastej edycji Ogólnopolskiego „Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego” na najlepszą polonistyczną pracę magisterską obronioną w 2017 r.; zaproszenie na koncert z cyklu OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką. Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny: Rafał Blechacz – fortepian oraz […]
Nauczyciele wolności KUL: ks. Jerzy PopiełuszkoNauczyciele wolności KUL: ks. Jerzy Popiełuszko

Historia KUL

Ks. Jerzy Popiełuszko był kapelanem warszawskiej „Solidarności”, obrońcą praw człowieka w PRL, zamordowany przez funkcjonariuszy SB, błogosławiony i męczennik Kościoła Katolickiego. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. 
Siostra Małgorzata ChmielewskaSiostra Małgorzata Chmielewska

Gość KUL

Rozmowa z s. Małgorzatą Chmielewską przełożoną polskiego oddziału katolickiej wspólnoty „Chleb Życia”, prowadzącą domy dla bezdomnych, chorych, samotnych matek oraz noclegownie dla kobiet i mężczyzn. Odznaczoną m.in. odznaką honorową „Za zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Nauczyciele wolności KUL: Karol Wojtyła - Św. Jan Paweł IINauczyciele wolności KUL: Karol Wojtyła – Św. Jan Paweł II

Historia KUL

Św. Jan Paweł II (wł. Karol Wojtyła), urodzony 18 maja 1920 roku, zmarły 2 kwietnia 2005, polski duchowny, poeta, arcybiskup, kardynał, od 16 października 1978 do 2 kwietnia 2005 roku papież. Karol Wojtyła – najpierw jako ksiądz docent, potem biskup, arcybiskup, kardynał – kierował Katedrą Etyki na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez prawie ćwierć wieku.
Nauczyciele wolności KUL: Janusz KrupskiNauczyciele wolności KUL: Janusz Krupski

Historia KUL

Janusz Krupski – absolwent historii KUL, opozycjonista, inicjator niezależnego ruchu wydawniczego, współtwórca Niezależnego Pisma Młodych Katolików Spotkania
Nauczyciele wolności KUL: Tomasz StrzemboszNauczyciele wolności KUL: Tomasz Strzembosz

Historia KUL

Tomasz Strzembosz – wykładowca historii KUL, prekursor badań nad konspiracją w okupowanej Warszawie i na Kresach Wschodnich, współtwórca Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej i jego pierwszy przewodniczący.
Nauczyciele wolności KUL: Zenomena PłużekNauczyciele wolności KUL: Zenomena Płużek

Historia KUL

Zenomena Płużek (1926- 2005) wykładowca psychologii klinicznej i psychologii osobowości, łączniczka i sanitariuszka AK. W 1958 roku podjęła zajęcia dydaktyczne z psychologii klinicznej i psychologii osobowości na KUL na stanowisku asystenta w Katedrze Psychologii Ogólnej. W latach 1970 – 1974 pełniła również funkcję kierownika Specjalizacji filozoficzno-psychologicznej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Równocześnie z pracą w […]
Flesz - 21 czerwca 2018Flesz – 21 czerwca 2018

Flesz Akademicki

W odcinku: walne Zgromadzenie Federacji Europejskich Uniwersytetów Katolickich (FUCE); podsumowanie konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty; spotkanie z arcybiskupem większym kijowsko-halickim Światosławem Szewczukiem; Światowy Zjazd Absolwentów 8-9 czerwca 2018 r.
Nauczyciele wolności KUL: Franciszek BlachnickiNauczyciele wolności KUL: Franciszek Blachnicki

Historia KUL

Ks. F. Blachnicki jest ojcem duchowym dla Ruchu Światło-Życie i dla związanych z ruchem wspólnot życia konsekrowanego: żeńskiej – Instytutu Niepokalanej, Matki Kościoła, i męskiej – Wspólnoty Chrystusa Sługi. Pozostawił bogaty dorobek naukowy, popularno-naukowy i ascetyczno-formacyjny. 
Flesz - 24 maja 2018Flesz – 24 maja 2018

Flesz Akademicki

W odcinku: jubileuszowa pielgrzymka KUL do grobu św. Jana Pawła II; „KUL uniwersytetem niepodległej Polski” konferencja naukowa w Senacie RP z okazji jubileuszu 100-lecia KUL; Dzień Chiński; 100 litrów krwi na 100 lecie KUL oraz promocja „Wprowadzenia do Biblii Aramejskiej”. 
Flesz - 26 kwietnia 2018Flesz – 26 kwietnia 2018

Flesz Akademicki

W odcinku: finał konkursu języka niemieckiego dla uczniów szkół średnich „An der KUL ist Deutsch cool!” ; Film jubileuszowy o historii uniwersytetu;  uroczystość nadania Auli w Centrum Transferu Wiedzy KUL imienia profesor Zyty Gilowskiej; spotkanie z ks. kard. Stanisławem Dziwiszem arcybiskupem seniorem Archidiecezji Krakowskiej, osobistym sekretarzem Jana Pawła II ; Order Św. Sylwestra dla prof. […]
Flesz - 5 kwietnia 2018Flesz – 5 kwietnia 2018

Flesz Akademicki

W odcinku: uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej „Artes Liberales. Teatr – Sztuka – Media” prof. Leszkowi Mądzikowi; CULMUN 2018 – symulacja obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych; rekolekcje wielkopostne w kościele Akademickim KUL; „Praktyczne piękno. KUL według Marii Chomentowskiej” wystawa twórczości Marii Chomentowskiej oraz zaproszenie na Światowy Zjazd Absolwentów: 8-9 czerwca 2018 roku.
Dr inż. Krzysztof PawińskiDr inż. Krzysztof Pawiński

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Flesz - 15 marca 2018Flesz – 15 marca 2018

Flesz Akademicki

W odcinku: Koncert z okazji jubileuszu 100-lecia KUL zatytułowany JA JESTEM; KUL-owskie spotkania literackie: Jan Grzegorczyk; rekolekcje wielkopostne prowadzone przez Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka; Studenci prawa kanonicznego KUL zwyciężyli w VIII Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego; Praktyczne piękno KUL według Marii Chomentowskiej  oraz KULine.
Jan GrzegorczykJan Grzegorczyk

Kultura

Rozmowa z Janem Grzegorczykiem pisarzem, tłumaczem, dziennikarzem i redaktorem. Szczególny wpływ na twórczość Grzegorczyka miała przyjaźń z Romanem Brandstaetterem, jednym z najwybitniejszych pisarzy chrześcijańskich, który przepowiedział mu jego przyszłość literacką. Grzegorczyk był redaktorem ostatnich książek Romana Brandstaettera. Ogromne znaczenie miała w rozwoju pisarstwa Jana Grzegorczyka wieloletnia przyjaźń i literacka współpraca z ojcem Janem Górą, dominikaninem, pisarzem, twórcą […]
Informacje dla społeczności uniwersyteckiejFlesz – 22 lutego 2018

Flesz Akademicki

W odcinku: zaproszenie na koncert pt. „JA JESTEM” -koncert z okazji jubileuszu 100-lecia KUL; kalendarz „Nauczyciele Wolności”;  KUL wśród uczelni najlepiej przygotowujących do egzaminów na aplikacje prawnicze; Gala Akademickiego Lauru Dziennikarskiego AKLAUD oraz zaproszenie na koncert z cyklu Opus Magnum. 
RozważaniaFlesz – 1 lutego 2018

Flesz Akademicki

W odcinku: jubileusz KUL; Od 100 lat jest KUL – jubileuszowa impresja filmowa; koncert „Siedem bram Jerozolimy” Krzysztofa Pendereckiego.
Marek KrajewskiMarek Krajewski

Kultura

Rozmowa z Markiem Krajewskim pisarzem i filologiem klasycznym, specjalistą w zakresie językoznawstwa łacińskiego, autorem kryminałów,  laureatem Paszportu Polityki w 2005 roku.  Jego książki zostały przetłumaczone na 18 języków: angielski, chorwacki, czeski, duński, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, holenderski, litewski, niemiecki, norweski, rosyjski, szwedzki, słowacki, ukraiński, węgierski i włoski. 
Flesz - 28 grudnia 2017Flesz – 28 grudnia 2017

Flesz Akademicki

W odcinku: KUL włączył się do akcji „Lubelszczyzna dla Syrii”; KUL-owskie spotkania literackie: Marek Krajewski; Medal Signum Universitatis dla prof. Marty Lempart-Geratowskiej; nowe obiekty sportowe KUL; prezentacja rękopisu „Potopu” Henryk Sienkiewicza; Opłatek Uniwersytecki oraz życzenia Noworoczne Rektora KUL ks. Prof. A. Dębińskiego.
Flesz - 7 grudnia 2017Flesz – 7 grudnia 2017

Flesz Akademicki

W odcinku: uroczyste odnowienie doktoratu siostry profesor Zofii Zdybickiej Targi Wydawnictw Katolickich Sprawiedliwi wśród Narodów Świata III Kongres Dydaktyki Polonistycznej pod hasłem: „Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość” Signum Universitatis czyli „Znak wdzięcznej pamięci uniwersytetu” dla Fundacji im. Jacka Krawczyka; uroczyste wręczenie symbolicznych czeków laureatom Konkursu o Stypendium Jubileuszowe 100-lecia KUL oraz zapowiedź […]
Piotr CzarneckiPiotr Czarnecki

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Zdzisław SokalZdzisław Sokal

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Flesz - 17 listopada 2017Flesz – 17 listopada 2017

Flesz Akademicki

W odcinku: spotkanie Legi Akademickiej KUL z ministrem Michałem Dworczykiem; uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Bogusławowi Śliwerskiemu;  „Lublin miasto zgody religijnej” – Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny; wręczenie nagród i dyplomów laureatom XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego; KULowskie spotkania literackie: Muniek Staszczyk – „Tak bardzo chciałbym zostać kumplem Twym”.
Muniek StaszczykMuniek Staszczyk

Kultura

Rozmowa z Muńkiem Staszczykiem, muzykiem, współzałożycielem, liderem, wokalistą i autorem  tekstów, w początkowym okresie także basista zespołu T.Love.  Ambasadorem zorganizowanych w Krakowie Światowych Dni Młodzieży 2016. Odznaczonym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Nagrodą Muzycznego Programu Trzeciego im. Mateusza Święcickiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości, wykonawstwa lub popularyzacji polskiej muzyki rozrywkowej i jazzowej. 
Flesz - 26 października 2017Flesz – 26 października 2017

Flesz Akademicki

W odcinku: uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2017/2018; Posiedzenie plenarne Komisji Episkopatu Polski na KUL; XIV Lubelski Festiwal Nauki na KUL; kolekcja mistrzów Krzysztofa Musiała na wystawie w Muzeum KUL Boznańska, Wyczółkowski, Dunikowski i inni  oraz KULine czyli Dzień Otwarty online. 
Flesz - 22 czerwca 2017Flesz – 22 czerwca 2017

Flesz Akademicki

W odcinku: nowo odkryty obraz Jerzego Nowosielskiego; podsumowanie eksperymentu studentów kognitywistyki; Święto Patronalne KUL; wystawa obrazów Jana Turnaua; nowa strona internetowa Absolwentów KUL; Co się dzieje na KUL w wakacje oraz graficzne wydanie Apokalipsy św. Jana.
Anna AzariAnna Azari

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Flesz - 1 czerwca 2017Flesz – 1 czerwca 2017

Flesz Akademicki

W odcinku: studenci prawa KUL wśród najlepszych w międzynarodowym konkursie Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition; Dzień Kultury Chińskiej i sinologia na KUL;  VI Studenckie Spotkania Komunikacji oraz na spotkanie z absolwentami kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna; 30. rocznica wizyty Jana Pawła II na KUL; wystawa prac Jerzego Turnaua (1869-1925) w Muzeum KUL.
Flesz - 11 maja 2017Flesz – 11 maja 2017

Flesz Akademicki

W odcinku: „Finanse publiczne a rozwój gospodarki – in memoriam profesor Zyta Gilowska”; konferencja naukowa poświęcona obchodom w Polsce 90. rocznicy urodzin kard. J. Ratzingera/Benedykta XVI; CULMUN – studencka symulacja obrad ONZ; KULowskie spotkania literackie – Marcin Wroński „Bez cenzury”;  Kulturalia i zespół ReTune; Prezentacja kierunków: Kognitywistyka i Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne. 
Flesz - 20 kwietnia 2017Flesz – 20 kwietnia 2017

Flesz Akademicki

W odcinku: konferencja Narodowego Kongresu Nauki na KUL; OPUS MAGNUM-KULowskie wieczory z muzyką – Kwartet Akademos: zajęcia Akademii Koszyków HoopLife w hali sportowej KUL oraz nowa strona dla kandydatów.
Prof. dr hab. Aleksander BobkoProf. dr hab. Aleksander Bobko

Nauka

Rozmowa z prof. Aleksandrem Bobko, filozofem, w latach 2012–2015 rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego, w latach 2015–2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tytuł doktora habilitowanego otrzymał  na podstawie pracy „Kant i Schopenhauer – między racjonalnością a nicością”.
Prof. Krzysztof DiksProf. Krzysztof Diks

Nauka

Rozmowa z prof. Krzysztofem Diksem, matematykiem i informatykiem, specjalizującym się w algorytmach i strukturach danych oraz teorii grafów; dyrektorem Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Popularyzatorem informatyki i wychowawcą wielu medalistów międzynarodowych olimpiad informatycznych. Opiekunem i nauczycielem mistrzów świata w programowaniu zespołowym w latach 2003 i 2007. 
Tomasz TokarskiTomasz Tokarski

Gość KUL

Rozmowa z Tomaszem Tokarskim absolwentem bezpieczeństwa narodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Przewodniczącym Parlamentu Studentów RP. 
Flesz - 30 marca 2017Flesz – 30 marca 2017

Flesz Akademicki

W odcinku: KUL-owskie spotkania literackie: Michał Rusinek; eksperyment studentów kognitywistyki; KUL Dzień Otwartych drzwi na KUL – w nowej formule;  „Kierunek sztuka. 85 lat tradycji muzealnych KUL” wystawa zbiorów KULw Muzeum Zamojskim w Zamościu oraz Narodowy Kongres Nauki. 
Jarosław GowinJarosław Gowin

Nauka

Rozmowa z Jarosławem Gowinem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wiceprezesem Rady Ministrów. Jarosław Gowin odpowiada za politykę naukową państwa, w tym dysponuje budżetem na strategiczne badania i inwestycje. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów Polskiej Akademii Nauk. Promuje wysoką jakość badań naukowych i stawia na ich innowacyjność.
Michał RusinekMichał Rusinek

Kultura

Rozmowa z dr hab. Michałem Rusinkiem, literaturoznawcą, tłumaczem i pisarzem, byłym sekretarzem polskiej noblistki, poetki Wisławy Szymborskiej, autorem książek dla dzieci. 
Prof. Krzysztof KalickiProf. Krzysztof Kalicki

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Agnieszka SzeszelAgnieszka Szeszel

Nauka

Rozmowa z Agnieszką Szeszel, która pełni funkcję Ambasadora Karier w Unii Europejskiej a na co dzień jest studentką V roku European Studies na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Ks. Grzegorz BrudnyKs. Grzegorz Brudny

Gość KUL

Rozmowa z ks. Grzegorzem Brudnym, proboszczem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lublinie, na temat: „Protestantyzm. Różnorodność i dialog”. Ks. Grzegorz Brudny jest duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego; duszpasterzem poradnictwa psychologiczno-pastoralnego; członkiem zarządu Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce; doktorantem w Instytucie Ekumenicznym na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; członkiem lubelskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej; autorem […]
Mariusz OlbromskiMariusz Olbromski

Kultura

Rozmowa z Mariuszem Olbromskim, poetą, prozaikiem, eseista, muzealnikiem, działaczem kultury i bibliofilem, autorem cenionych przez czytelników i krytykę literacką książek, zwany „poetą pamięci kultury” lub „poetą Kresów”. Mariusz Olbromski jest absolwentem KUL. W latach 80-tych związany był z opozycją polityczną. W ramach Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie, którego był prezesem, organizował Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, cykle wykładów i spotkań artystycznych, […]
Paweł AdamiecPaweł Adamiec

Kultura

Rozmowa z Pawłem Adamcem, wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, architektem krajobrazu i artystą wizualnym. Paweł Adamiec specjalizuje się w projektowaniu przestrzeni osiedlowych oraz w kształtowaniu miejskich terenów publicznych, zajmuję się także fotografiką, charakteryzacją, kostiumografią i instalacją artystyczną.
Prof. Cheong Byung-KwonProf. Cheong Byung-Kwon

Nauka

Rozmowa z prof. Cheongiem Byung-Kwonem popularyzatorem kultury polskiej w Korei Południowej. Profesor przełożył na język koreański wiele wierszy polskich poetów, a także m.in. „Lalkę” oraz „Pana Tadeusza”. Jest autorem pierwszego słownika polsko-koreańskiego, a także podręczników do nauki języka polskiego oraz historii Polski. Był założycielem polonistyki koreańskiej na Hankuk University of Foreign Studies w Seulu. W […]
Dorota Janiszewska JakubiakDorota Janiszewska Jakubiak

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Prof. Gertruda UścińskaProf. Gertruda Uścińska

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
O. Wacław Oszajca SJO. Wacław Oszajca SJ

Kultura

Rozmowa z o. Wacławem Oszajcą SJ polskim duchownym katolickim, jezuitą, teologiem, dziennikarzem, publicystą i poetą. W 1971 ukończył studia na Wydziale Teologicznym KUL. Od 1987 należy do zakonu Towarzystwa Jezusowego (Jezuitów). O. Wacław Oszajca od 1995 do 2006 był redaktorem naczelnym „Przeglądu Powszechnego”. W 1974 debiutował jako poeta wierszami w miesięczniku „Msza Święta”. Autor wielu […]
Anna FrejlichAnna Frajlich

Kultura

Rozmowa z Anną Frajlich, polską poetką żydowskiego pochodzenia i wykładowcą literatury polskiej (Columbia University), na stałe mieszkającej w Stanach Zjednoczonych. Od lat publikuje w prasie emigracyjnej  i krajowej. W 2001 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. W rozmowie z dr Anetą Wójciszyn-Wasil rozmawia o poezji, emigracji i zakorzenieniu. 
Bp Grzegorz RyśBp Grzegorz Ryś

Gość KUL

Rozmowa z bp. Grzegorzem Rysiem, byłym rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej oraz od 2017 roku arcybiskupem metropolitą łódzkim o dobrych uczynkach, śmierci i o Bogu nie męczącym się miłosierdziem.
Prof. Małgorzata ZaleskaProf. Małgorzata Zaleska

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Ks. prof. Krzysztof GóźdźKs. prof. Krzysztof Góźdź

Nauka

Rozmowa z ks. prof. Krzysztofem Góździem kapłanem Archidiecezji Lubelskiej; kapelanem Jego Świątobliwości Benedykta XVI; byłym prodziekanem Wydziału Teologii oraz dyrektorem Instytutu Teologii Dogmatycznej, członkiem Redakcji Naczelnej Encyklopedii Katolickiej KUL oraz Towarzystwa Naukowego KUL i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Komitetu Nauk Teologicznych PAN; członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Watykanie. 
Kard. Gianfranco RavasiKard. Gianfranco Ravasi

Nauka

Rozmowa z kard. Gianfranco Ravasi, włoskim duchownym katolickim, biblistą, specjalistą od języka hebrajskiego, wysokim urzędnik Kurii Rzymskiej. Od 1995 jest członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. Papież Benedykt XVI  powołał go na przewodniczącego Papieskiej Rady Kultury, która co roku honoruje artystów Medalem Per Artem Ad Deum oraz komisji ds. Dziedzictwa Kulturowego Kościoła i komisji ds. Archeologii.   Gianfranco […]
Prof. Marzena GóreckaProf. Marzena Górecka

Nauka

Rozmowa z prof. Marzeną Górecką, filologiem germańskim, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalistką w zakresie literaturoznawstwa niemieckiego. W 1995 ukończyła na trzech kierunkach (filologia germańska, literatura włoska, historia Kościoła) studia na Uniwersytecie w Zurychu. 
Ks. prof. Jerzy SzymikKs. prof. Jerzy Szymik

Kultura

Rozmowa z ks. prof. Jerzym Szymikiem, teologiem i poetą, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; autor przeszło 50 książek naukowych, poetyckich, eseistycznych. 
Krzysztof PietraszkiewiczKrzysztof Pietraszkiewicz

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Adam ZagajewskiAdam Zagajewski

Kultura

Rozmowa z Adamem Zagajewskim, polskim poetą, eseistą, prozaikiem, przedstawicielem pokolenia Nowej Fali, sygnatariuszem Listu 59, od 1976 objęty cenzurą, w latach 1982–2002 na emigracji we Francji, od 1983 redaktor „Zeszytów Literackich” laureat nagrody Fundacji im. Kościelskich, Międzynarodowej Nagrody Neustadt w dziedzinie literatury i Nagrody Księżnej Austrii, w latach 1973–1983 członek Związku Literatów Polskich, od 2006 […]
Ks. prof. Michał HellerKs. prof. Michał Heller 

Nauka

Rozmowa z ks. prof. Michałem Hellerem, pierwszym laureatem Nagrody Templetona, dyrektorem, fundatorem i pomysłodawcą Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie, kawalerem Orderu Orła Białego. 
Krzysztof PendereckiKrzysztof Penderecki

Kultura

Rozmowa z Krzysztofem Pendereckim, kompozytorem, dyrygentem i pedagogiem muzycznym; profesorem Akademii Muzycznej w Krakowie; członkiem Polskiej Akademii Umiejętności; nagrodzonym m.in. czterokrotnie nagrodą Grammy; kawalerem Orderu Orała Białego. 
Mateusz MorawieckiMateusz Morawiecki

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Adam GlapińskiAdam Glapiński

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Andrzej KlesykAndrzej Klesyk

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Katarzyna GłowalaKatarzyna Głowala

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Rofl NikielRofl Nikiel

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Prof. Eugeniusz GatnarProf. Eugeniusz Gatnar

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Abp Większy Światosław SzewczukAbp Większy Światosław Szewczuk

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Leszek MądzikLeszek Mądzik

Kultura

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Piotr KlerPiotr Kler

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Krzysztof KrystowskiKrzysztof Krystowski

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Lech WałęsaLech Wałęsa

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Pedagogika specjalnaPedagogika specjalna

Studiuj na KUL

Warto studiować na KUL, m.in. na kierunku pedagogika specjalna. Studia przygotowują do sprawowania opieki oraz prowadzenia działalności pedagogicznej wobec osób z różnego rodzaju ograniczeniami sprawności i specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, wykonywania następujących zawodów: oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający, asystent nauczyciela, asystent ucznia, pedagog leczniczy, nauczyciel terapeuta, nauczyciel wspomagający, surdopedagog, wychowawca, pedagog oraz podjęcie aplikacji, pozwalającej na […]
Krzysztof CugowskiKrzysztof Cugowski

Kultura

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Andrzej JakubiakAndrzej Jakubiak

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Prof. Małgorzata ZaleskaProf. Małgorzata Zaleska

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Marcin MrowiecMarcin Mrowiec

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Prof. Wojciech ŁączkowskiProf. Wojciech Łączkowski

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Adam JasserAdam Jasser

Gość KUL

Cykl wykładów otwartych pt. „Pro publico bono – KULtura człowieka i społeczeństwa” odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: […]
Studenci KULEdytorstwo

Studiuj na KUL

Warto studiować na KUL, m.in. na kierunku edytorstwo. Zdobyte kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodów: redaktora czasopism, wydawnictw naukowych i komercyjnych, adiustatora, redaktora portali internetowych, grafikiem, animatorem kultury, brokerem edukacyjny, pracownikiem agencji reklamowych\twórca stron internetowych\copywriter. Więcej informacji na:  http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/edytorstwo/.
PolonistykaInstytut Filologii Polskiej

Studiuj na KUL

Warto studiować na KUL, m.in. w Instytucie Filologii Polskiej, gdzie oferowanych jest kilka kierunków studiów. Studia na filologii polskiej przygotowują do pracy w zawodach wymagających biegłego i poprawnego posługiwania się językiem polskim i wiedzy w zakresie literatury i kultury polskiej oraz zawodu nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej dzięki specjalizacji nauczycielskiej. Absolwent filologii polskiej po […]
SocjologiaSocjologia

Studiuj na KUL

Warto studiować na KUL, m.in. na kierunku socjologia. Specjalności na socjologii to: animator kultury miejskiej; analityk marketingowy i internetowy; specjalista ds. polityki publicznej; specjalista ds. integracji społecznej; edukator zdrowia i nowych form aktywności fizycznej; menadżer ds. strategii i rozwoju przedsiębiorstwa. Więcej informacji na: http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/socjologia/
FilozofiaFilozofia

Studiuj na KUL

Warto studiować na KUL, m.in. na kierunku filozofia. Studia przygotowują do umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia, uczą orientacji w różnych dziedzinach życia społecznego, działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych oraz do pełnienia różnych ról społecznych oraz pracy w instytucjach naukowych, oświatowych, kulturalnych i administracyjnych, w wydawnictwach i redakcjach. Więcej informacji na: http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/filozofia/
GermanistykaGermanistyka

Studiuj na KUL

Warto studiować na KUL, m.in. na kierunku germanistyka. Filologia germańska przygotowuje do podjęcia pracy w turystyce, redakcjach, środkach masowego przekazu, szkołach językowych, biurach firm o zróżnicowanym profilu oraz pracy nauczyciela w szkołach podstawowych i przedszkolach. Więcej informacji na: http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/filologia-germanska/ 
Stosunki międzynarodoweStosunki międzynarodowe

Studiuj na KUL

Warto studiować na KUL, m.in. na kierunku stosunki międzynarodowe. Studia przygotowują do pracy zawodowej w co najmniej kilku sektorach rynku pracy, m.in. w następujących placówkach: organizacje międzynarodowe, dyplomacja, administracja rządowa i samorządowa, przedsiębiorstwa i korporacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, media, straż graniczna, agencje celne oraz do pracy w zawodach m.in.: pracownik służb dyplomatycznych, specjalista ds. kontaktów […]
KognitywistykaKognitywistyka

Studiuj na KUL

Warto studiować na KUL, m.in. na kierunku kogniwistyka.  Studia umożliwiają szereg umiejętności praktycznych, takich jak: techniki szybkiego zapamiętywania, metody uczenia się języków obcych, techniki operowania systemami informatycznymi, posługiwanie się językami logiki oraz analizy danych, techniki komunikacyjno-retoryczne. Zdobycie wielu kompetencji atrakcyjnych dla pracodawców: trener metod kognitywnych (twórczego myślenia, metod nauczania języków obcych, metod stosowanych w e-learningu), […]
AdministracjaAdministracja

Studiuj na KUL

Warto studiować na KUL, m.in. na kierunku administracja. Studia przygotowują do aplikacji administracyjnej mającej na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w urzędzie państwowym; pracy urzędniczej w administracji publicznej (rządowej, samorządowej); stosowania prawa w instytucjach niepublicznych (sfera biznesu, organizacje społeczne). Więcej informacji na: http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/administracja-2/ 
EuropeistykaEuropeistyka

Studiuj na KUL

Warto studiować na KUL, m.in. na kierunku europeistyka. Studia przygotowują do pracy w instytucjach europejskich, pracy w administracji państwowej i samorządowe oraz pracy w sektorze przedsiębiorstw korzystających ze środków Unii Europejskiej pracy w jednostkach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich i zarządzających ich wydatkowaniem. Więcej informacji na: http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/europeistyka-grupa-jezyku-angielskim/
Historia sztukiHistoria sztuki

Studiuj na KUL

Warto studiować na KUL, m.in. na kierunku historia sztuki. Studia przygotowują do podjęcia specjalistycznej pracy jako historyk sztuki, muzealnik, animator kultury w galeriach, muzeach, ośrodkach kultury, szkołach (szczególnie szkołach plastycznych), firmach zajmujących się działalnością kulturową i artystyczną, firmach i zakładach inwentaryzacji oraz ochrony zabytków. Więcej informacji na: http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/historia-sztuki/ 
MISHMISH

Studiuj na KUL

Warto studiować na KUL, m.in. na MISH. Studia przygotowują do pracy w zawodzie zgodnie z realizowanym w ramach Kolegium kierunkiem wiodącym lub kierunkami wiodącymi. Studia umożliwiają: poszukiwanie różnorodnych, niekonwencjonalnych ścieżek rozwoju, które naturalnie wykraczają poza obszar jednego kierunku studiów oraz studiowanie na pięciu wydziałach jednocześnie – Filozofii, Teologii, Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych oraz Prawa, Prawa […]
HistoriaHistoria

Studiuj na KUL

Warto studiować na KUL, m.in. na kierunku historia. Studia w zakresie historii obejmują dwie specjalności zawodowe do wyboru: nauczycielska: przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela historii oraz archiwistyka i zarządzanie dokumentacją: przygotowanie do wykonywania zawodu archiwista, archiwista dokumentów elektronicznych, archiwista zakładowy, specjalista zarządzania dokumentacją. Więcej informacji na: http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/historia/