15-05-2022  /  Marcin Superczyński

Naukowcy zajmujący się inżynieria materiałową na Politechnice Lubelskiej prezentują praktyczne efekty swojej pracy. Są nimi wyjątkowe pojazdy opracowane w ramach działalności Studenckiego koła inżynierii materiałowej. Niektóre posiadają gąsienice, inne są sterowane zdalnie lub mają elektryczny napęd. Opiekujący się kołem prof. Leszek Gardyński podkreśla, że łączy ono specjalistów z różnych dziedzin.