Służyć przyszłości człowieka to projekt realizowany przez Centrum Medialne KUL oraz Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania KUL w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” MNiSW.  Jego celem jest stworzenie MEDIATEKI NAUKOWEJ (AUDIOTEKI NAUKOWEJ i VIDEOTEKI NAUKOWEJ) prezentującej osiągnięcia naukowe, pracę naukowców i badań naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz innych uczelni Lublina. Popularyzacja osiągnięć naukowych połączona będzie z przedstawieniem społecznej użyteczności nauki. Projekt skierowany jest do młodych ludzi (studentów, uczniów szkół ponadpodstawowych), którzy być może w przyszłości będą chcieli wybrać misję pracy naukowej. Kierownikiem projektu jest dr Joanna Sosnowska. Projekt jest finansowany w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.

MEiN


Społeczna Odpowiedzialność Nauki to program MNiSW, którego celem jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. Więcej informacji o programie na stronie…