Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się uroczystość przekazania insygniów rektorskich. Ustępujący Rektor ks. prof. Antoni Dębiński wręczył berło, będące symbolem władzy, swojemu następcy ks. prof. Mirosławowi Kalinowskiemu. Przekazanie insygniów poprzedziły dwa uroczyste i wymagane przez prawo kanoniczne i Statut KUL akty: Wyznanie wiary oraz Przysięga wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła. Oba akty odebrał ks. abp Stanisław Budzik, Wielki Kanclerz KUL, Metropolita Lubelski. Zwracając się do zebranych Ks. abp zwrócił uwagę, że rektor Dębiński miał szczęście być rektorem przełomu I i II stulecia KUL. Ks. prof. Antoni Dębiński życzył nowemu rektorowi roztropności, aby decyzje które będzie podejmował każdego dnia były słuszne i sprawiedliwe oraz żeby skupiał wokół idei uniwersytetu pracowników, studentów, absolwentów i przyjaciół KUL. Nowy rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski zapytany o plany podkreślił, że planem uniwersytetu jest zawsze kontynuowanie badań naukowych i zapewnienie maksymalnej jakości kształcenia. Na zakończenie uroczystości rektorzy wspólnie złożyli kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II i Stefana kard. Wyszyńskiego.