Glottodydaktyka to nauka zajmująca się badaniem procesu nauczania i uczenia się języków obcych. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Instytucie Językoznawstwa prowadzone są badania z zakresu glottodydaktyki języka polskiego. Na KUL od lat 70 istnieje też Szkoła Języka i Kultury Polskiej, która realizuje zajęcia i przeprowadza egzaminy z języka polskiego dla obcokrajowców. O badaniach i praktyce języka polskiego jako obcego opowiada dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL i mgr Sylwia Niewczas.