Współcześnie badania z zakresu nauk medycznych nie mogą być realizowane bez współpracy interdycyplinarnej. O interesujących badaniach wykorzystujących sieci metaloorganiczne opowiada dr n. med. Anna Boguszewska-Czubara, prof. UM z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.