Edukacja medialna to proces kształtowania i upowszechniania umiejętności świadomego i krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu. W procesie edukacji medialnej zdobywa się kompetencje medialne, które charakteryzują świadomego i aktywnego odbiorcę przekazu medialnego. O kompetencjach medialnych opowiada dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL z IDiZ KUL.