22 lutego rozpoczyna działalność portal Uniwersyteckiego Centrum Medialnego KUL. To nowe przedsięwzięcie w którym będziemy rozwijali projekty radiowe, podcastowe oraz wideo. W ofercie znajdą się wywiady, reportaże, komentarze i programy tematyczne opowiadające, m.in o nauce powstającej na uniwersytecie, różnych projektach badawczych czy dokonaniach artystycznych. Portal to miejsce skierowane zarówno do społeczności akademickiej, jak i odbiorców na całym świecie. Tworzą go doświadczeni dziennikarze, zajmujący się dydaktyką i nauką: dyr. Centrum Medialnego dr Małgorzata Żurakowska, dr Joanna Sosnowska, red. Marcin Superczyński – związani z Instytutem Dziennikarstwa i Zarządzania WNS KUL oraz red. Anna Swęda. Zapraszamy dp współpracy.