Warto studiować na KUL, m.in. na kierunku edytorstwo. Zdobyte kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodów: redaktora czasopism, wydawnictw naukowych i komercyjnych, adiustatora, redaktora portali internetowych, grafikiem, animatorem kultury, brokerem edukacyjny, pracownikiem agencji reklamowych\twórca stron internetowych\copywriter. Więcej informacji na:  http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/edytorstwo/.