Search in the website:

Videos

24 maja 2022

Read more

MEDIATEKA NAUKOWA odc. 40 „SZTUCZNA INTELIGENCJA”

Written by on 24 maja 2022

Sztuczna inteligencja (artificial intelligence, AI) to naśladowanie przez maszyny, zwłaszcza systemy komputerowe, procesów decydujących o inteligencji człowieka. Inaczej mówiąc, sztuczna inteligencja to nauka o tym, jak produkować maszyny wyposażone w niektóre cechy ludzkiego umysłu, takie jak umiejętność rozumienia języka, rozpoznawania obrazów, rozwiązywania problemów i uczenia się. O badaniach nad sztuczną inteligencją opowiada prof. dr hab. […]

Read More
mediateka - ekumenizm

22 maja 2022

Read more

MEDIATEKA NAUKOWA odc. 39 „ZANIECZYSZCZENIE ŚWIATŁEM”

Written by on 22 maja 2022

Zanieczyszczenie świetlne to nadmierne oświetlenie nocne, spowodowane przez jego sztuczne źródła. Utrudnia obserwację astronomiczną nieba oraz ma negatywny wpływ na faunę i florę naturalnie przystosowaną do życia w ciemności w czasie nocy oraz niekorzystne działanie na zdrowie człowieka. O zjawisku zanieczyszczenia światłem oraz obszarach ochrony ciemnego nieba czyli parkach ciemnego nieba opowiada dr Grzegorz Iwanicki […]

Read More

20 maja 2022

Read more

MEDIATEKA NAUKOWA odc. 38 „Edukacja medialna”

Written by on 20 maja 2022

Edukacja medialna to proces kształtowania i upowszechniania umiejętności świadomego i krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu. W procesie edukacji medialnej zdobywa się kompetencje medialne, które charakteryzują świadomego i aktywnego odbiorcę przekazu medialnego. O kompetencjach medialnych opowiada dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL z IDiZ KUL.

Read More
Służyć przyszłości człowieka

9 maja 2022

Read more

MEDIATEKA NAUKOWA odc. 36 „Badania medyczne”

Written by on 9 maja 2022

Współcześnie badania z zakresu nauk medycznych nie mogą być realizowane bez współpracy interdycyplinarnej. O interesujących badaniach wykorzystujących sieci metaloorganiczne opowiada dr n. med. Anna Boguszewska-Czubara, prof. UM z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Read More
prof. Artur Paździor

5 maja 2022

Read more

MEDIATEKA NAUKOWA odc. 33 „BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE”

Written by on 5 maja 2022

Bezpieczeństwo ekonomiczne odnosi się do wielu obszarów świata gospodarczego i bardzo silnie wpływa na jakość naszego życia. Szczególnie w obliczu ostatnich wydarzeń (pandemia, wojna na Ukrainie) widać, jak jest to istotne zagadnienie. O badaniach w tym obszarze opowiada dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL z Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Read More

4 maja 2022

Read more

Videoteka Naukowa – odc. 31. „PRAWA CZŁOWIEKA”

Written by on 4 maja 2022

Prawa człowieka to zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi, są niezbywalne i nienaruszalne. O skomplikowanych kwestiach dotyczących praw człowieka w aspekcie refleksji naukowej opowiada dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL z Instytutu Nauk Socjologicznych KUL.

Read More

30 kwietnia 2022

Read more

Mediateka naukowa odc. 32 „SINOLOGIA”

Written by on 30 kwietnia 2022

Chiny są niezwykle ciekawym obiektem badań. Badania z zakresu sinologii dotyczą zarówno badań kulturowych, jak rówież bardzo interesujących badań językoznawczych. O chińskim świecie w polskich badaniach naukowych opowiadają dr Katarzyna Pejda oraz mgr Maciej Kret z Katedy Sinologii KUL

Read More
kognitywistyka

27 kwietnia 2022

Read more

MEDIATEKA NAUKOWA odc. 30 „KOGNITYWISTYKA KULTUROWA”

Written by on 27 kwietnia 2022

Kognitywistyka jest interdyscyplinarną dziedziną nauki zajmującą się badaniem procesów umysłowo-poznawczych. O interesujących badaniach z obszaru kognitywistyki kulturowej opowiada dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL z Wydziału Filozofii KUL

Read More
architektura krajobrazu

27 kwietnia 2022

Read more

MEDIATEKA NAUKOWA odc. 29 „ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU MIEJSKIEGO”

Written by on 27 kwietnia 2022

Architektura krajobrazu to dyscyplina, która bada kształtowanie przestrzeni, uwzględniając szereg czynników naturalnych i stworzonych przez człowieka. Jednym z ciekawych zagadnień jest architektura krajobrazu miejskiego, coraz częściej analizowana przez naukowców. O badaniach z tego zakresu i uroczyskach miejskich opowiada dr Jan Kamiński z architektury krajobrazu KUL.

Read More

Load more