Search in the website:

Videos

20 września 2021

Read more

Mediateka Naukowa odc. 11 „Badania Biblii”

Written by on 20 września 2021

Sekcja Nauk Biblinych KUL jest jedyną jednostką naukową w Polsce o tak szeroko zakrojonych działaniach dydaktycznych i badawczych. Członkowie sekcji prowadzą badania naukowe zarówno w kraju jak i za granicą, wydają czasopisma naukowe oraz komentarze do ksiąg biblijnych. Ważnym aspektem ich aktywności są też działania medialne i szkoleniowe dla społeczeństwa. O znaczeniu badań biblijnych opowiada […]

Read More

13 września 2021

Read more

„…sztuka jest mocą trwałą!” Myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego o kulturze

Written by on 13 września 2021

W roku beatyfikacji absolwenta, a potem Wielkiego Kanclerza KUL – kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, Muzeum KUL swoją nową wystawą pragnie wpisać się w obchody tego szczególnego wydarzenia. Spośród bogatej spuścizny myśli i dokonań kardynała Stefana Wyszyńskiego na uwagę zasługuje także jego stosunek do sztuki, a zwłaszcza kultury ojczystej. Miał bowiem niezwykle otwarty, chłonny umysł […]

Read More

12 września 2021

Read more

Mediateka Naukowa odc. 10 „Onomastyka”

Written by on 12 września 2021

Onomastyka to dział językoznawstwa, którego przedmiotem badań są nazwy własne. Dzięki badaniom językoznawców możemy dowiedzieć się o historii naszych nazwisk czy np. nazw miejscowości. W kolejnym odcinku rozmawiamy o zadaniach badacza-językoznawcy z dr. hab. Marcinem Kojderem z Katedry Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS oraz dr. hab. Mariuszem Koperem z Katedry Języka Polskiego KUL.

Read More

6 września 2021

Read more

Mediateka Naukowa odc. 9 „Elektroprocesy osadzania miedzi”

Written by on 6 września 2021

Tym razem zajrzeliśmy do Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL. Prowadzone są tam bardzo interesujące badania związane z właściwościami miedzi dla przemysłu półprzewodnikowego. Dzięki tym badaniom w przyszłości może być zwiększona wydajność laptopów lub smartfonów. O niezwykle interesujących badaniach opowiada dr Robert Mroczka z Laboratorium Optyki Rentgenowskiej KUL.

Read More

20 sierpnia 2021

Read more

Mediateka Naukowa odc. 7 „Ekumenizm”

Written by on 20 sierpnia 2021

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim prowadzone są badania związane z ekumenizmem. Pracownicy uczelni nie tylko realizują zadania naukowe, ale też tworzą wiele inicjatyw łączących ludzi różnych wyznań. O znaczeniu ekumenizmu w życiu naukowym, społecznym i religijnym opowiadają ks. prof. dr hab. Sławomir Pawłowski z Sekcji Ekumenizmu KUL i ks. Grzegorz Brudny z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Read More

13 sierpnia 2021

Read more

Mediateka Naukowa odc. 6 „Organologia”

Written by on 13 sierpnia 2021

Organologia to dział nauki specjalizujący się w badaniu organów. W Katedrze Instrumentologii KUL od lat prowadzone są zadania w tym zakresie. O połączeniu nauki i sztuki opowiadają dr Andrzej Gładysz oraz mgr Petro Chyryk z Instytutu Nauk o Sztuce KUL.

Read More

6 sierpnia 2021

Read more

Mediateka Naukowa odc. 5 „Teatr i Dramat”

Written by on 6 sierpnia 2021

Tradycja badań teatrologicznych w KUL, zainicjowanych przez prof. Irenę Sławińską od roku 1950, ma ugruntowaną pozycję w zakresie badań nad teatrem odczytywanym w perspektywach antropologicznych i sakralnych. O badaniach teatru religijnego opowiada ks. dr Mariusz Lach z Katedry Dramatu i Teatru KUL.

Read More

2 sierpnia 2021

Read more

Mediateka Naukowa odc. 4 „Region Morza Bałtyckiego”

Written by on 2 sierpnia 2021

Badania basenu Morza Bałtyckiego wymagają interdyscyplinarnych analiz z zakresu polityki, ekonomii, prawa czy nawet kulturoznawstwa. O interesujących tematach badawczych z tego obszaru opowiadają dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL oraz dr Damian Szacawa z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS.

Read More

Load more