13-07-2022  /  Marcin Superczyński

Innowacyjne metody dydaktyczne, entuzjazm prowadzących – czy to wystarczy, aby studenci w pełni zaangażowali się w zajęcia i w rezultacie wykorzystali swój potencjał? Niekoniecznie. O tym, jak przekonać uczestników zajęć do aktywnego udziału i jak wybrać problemy, które studenci będą próbowali rozwiązać, opowiadają Jakub Czerniak i Grzegorz Kwiatkowski.