W odcinku: jubileuszowa pielgrzymka KUL do grobu św. Jana Pawła II; „KUL uniwersytetem niepodległej Polski” konferencja naukowa w Senacie RP z okazji jubileuszu 100-lecia KUL; Dzień Chiński; 100 litrów krwi na 100 lecie KUL oraz promocja „Wprowadzenia do Biblii Aramejskiej”.