W odcinku: KUL włączył się do akcji „Lubelszczyzna dla Syrii”; KUL-owskie spotkania literackie: Marek Krajewski; Medal Signum Universitatis dla prof. Marty Lempart-Geratowskiej; nowe obiekty sportowe KUL; prezentacja rękopisu „Potopu” Henryk Sienkiewicza; Opłatek Uniwersytecki oraz życzenia Noworoczne Rektora KUL ks. Prof. A. Dębińskiego.