Sekcja Nauk Biblinych KUL jest jedyną jednostką naukową w Polsce o tak szeroko zakrojonych działaniach dydaktycznych i badawczych. Członkowie sekcji prowadzą badania naukowe zarówno w kraju jak i za granicą, wydają czasopisma naukowe oraz komentarze do ksiąg biblijnych. Ważnym aspektem ich aktywności są też działania medialne i szkoleniowe dla społeczeństwa. O znaczeniu badań biblijnych opowiada ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel z Instytutu Nauk Teologicznych KUL.