Retoryka to sztuka pięknego i skutecznego mówienia. Jej początki wywodzą się ze starożytności, ale są niezwykle ważnym narzędziem analizy współczesnej komunikacji międzyludzkiej, szczególnie w dobie nowych mediów. O roli retoryki w badaniach naukowych opowiada dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki z Katedry Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL