Tradycja badań teatrologicznych w KUL, zainicjowanych przez prof. Irenę Sławińską od roku 1950, ma ugruntowaną pozycję w zakresie badań nad teatrem odczytywanym w perspektywach antropologicznych i sakralnych. O badaniach teatru religijnego opowiada ks. dr Mariusz Lach z Katedry Dramatu i Teatru KUL.