Studenckie Koło Naukowego „Napędy Lotnicze” na Politechnice Lubelskiej od lat realizuje projekt HYDROS. Tworzą pojazd napędzany wodorem wpisując się w wyzwania przyszłości związane z ekologią i rozwojem nowoczesnych technologii.