Warto studiować na KUL, m.in. na MISH. Studia przygotowują do pracy w zawodzie zgodnie z realizowanym w ramach Kolegium kierunkiem wiodącym lub kierunkami wiodącymi. Studia umożliwiają: poszukiwanie różnorodnych, niekonwencjonalnych ścieżek rozwoju, które naturalnie wykraczają poza obszar jednego kierunku studiów oraz studiowanie na pięciu wydziałach jednocześnie – Filozofii, Teologii, Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych oraz Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji. Więcej informacji na: http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/miedzyobszarowe-indywidualne-studia-humanistyczno-spoleczne/