Warto studiować na KUL, m.in. na kierunku pedagogika specjalna. Studia przygotowują do sprawowania opieki oraz prowadzenia działalności pedagogicznej wobec osób z różnego rodzaju ograniczeniami sprawności i specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, wykonywania następujących zawodów: oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający, asystent nauczyciela, asystent ucznia, pedagog leczniczy, nauczyciel terapeuta, nauczyciel wspomagający, surdopedagog, wychowawca, pedagog oraz podjęcie aplikacji, pozwalającej na wykonywanie obowiązków kuratora społecznego lub zawodowego. Więcej informacji na: http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-jednolite-magisterskie/pedagogika-specjalna/