Zapraszamy do słuchania majowych propozycji dźwiękowych naszego radia. Opowiemy o studenckim wsparciu w czasie pandemii, spostrzeżeniach młodych ludzi dotyczących zdalnego nauczania oraz o artystycznych propozycjach Uniwersytetu Otwartego KUL. Porozmawiamy także o Konstytucji 3 maja oraz o najnowszych publikacjach naszych naukowców. Dotyczą one porównania Unii Europejskiej z Euroazjatycką Unią Gospodarczą i rosyjskiego punktu widzenia na ten temat. Jak zwykle pojawią się również prace studentów dziennikarstwa, tym razem poświęcone sztuce graffiti oraz dziennikarstwu sportowemu. Nie zabraknie też stałego cyklu o wyjątkowych postaciach z naszej historii. Audycja jest prezentowana on line oraz w formie podcastowej. Zapraszamy.