08-05-2022  /  Marcin Superczyński

Krytyczny odbiór mediów – to jeden z najważniejszych elementów edukacji medialnej. Rozumienie tego jak media działają jest niezwykle ważne ponieważ każdego dnia docierają do nas tysiące informacji i warto wiedzieć jak rozróżnić te prawdziwe od fałszywych. O szerokim znaczeniu edukacji medialnej rozmawiamy z prof. Małgorzata Gruchołą z Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL.