01-09-2020  /  Marcin Superczyński

1 września ks. prof. Mirosław Kalinowski objął funkcję rektora KUL. Będzie kierował naszą uczelnią przez najbliższe 4 lata. Stanowiska prorektorów objęli: ks.prof.Mirosław Sitarz, prof.Ewa Trzaskowska, prof. Krzysztof Narecki, s.prof.Beata Zarzycka.
Dzień przed objęciem funkcji rektora odbyła się uroczystość przekazania insygniów rektorskich.