09-04-2021  /  Marcin Superczyński

W naszych językoznawczych podróżach przybliżamy język sportu. To bardzo szerokie pojęcie, którego nie można ograniczać tylko do komentatorów sportowych. To język sportowców, działaczy, kibiców. To także hasła czy piosenki i wiele innych elementów.
Naszym rozmówcą jest dr hab. Mariusz Koper z Katedry Języka Polskiego Instytutu Językoznawstawa KUL – w przeszłości lekkoatleta, kibic, autor artykułów i książek naukowych dotyczących języka sportu, współpracujących z komentatorami sportowymi.