21-03-2021  /  Marcin Superczyński

Człowiek jest stworzony, żeby współpracował ze Stwórcą, żeby zmieniał świat – tak mówił ks. Sławomir Sosnowski podczas ogólnopolskich rekolekcji akademickich organizowanych przez KUL. Swoje rozważanie poświęcił godności pracy. Wskazywał w nim na przykład św. Józefa, który otwiera nam oczy na wielkość codzienności i znaczenie pracy. Przypomnijmy, że św.Józef został ogłoszony patronem roku w Kościele.