Rozmowa z Muńkiem Staszczykiem, muzykiem, współzałożycielem, liderem, wokalistą i autorem  tekstów, w początkowym okresie także basista zespołu T.Love.  Ambasadorem zorganizowanych w Krakowie Światowych Dni Młodzieży 2016. Odznaczonym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Nagrodą Muzycznego Programu Trzeciego im. Mateusza Święcickiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości, wykonawstwa lub popularyzacji polskiej muzyki rozrywkowej i jazzowej.