Tomasz Strzembosz – wykładowca historii KUL, prekursor badań nad konspiracją w okupowanej Warszawie i na Kresach Wschodnich, współtwórca Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej i jego pierwszy przewodniczący.