Rozmowa z prof. Michałem Ostrowickim, ps. Sidey Myoo, filozofem profesor nauk humanistycznych, pracownikiem Zakładu Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz współpracownikiem Akademii Sztuk Pięknych. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych profesora jest estetyka traktowana jako teoria sztuki, głównie w odniesieniu do sztuki współczesnej, w tym sztuki elektronicznej. W 2007 roku utworzył uczelnię wirtualną „Academia Electronica”.