Search in the website:

Nauka Videos

Inauguracja 20/21

2 listopada 2020

Read more

Inauguracja roku akademickiego

Written by on 2 listopada 2020

Uroczysta inauguracja roku akademickiego w czasie pandemii była szczególna. Większość studentów i wykładowców nie mogła wziąć w niej udziału. Jednak dzięki naszej transmisji mogliśmy przekazać społeczności akademickiej, przesłanie władz rektorskich oraz wystąpienia zaproszonych gości. Podczas uroczystości tytułu doktora honoris causa KUL wręczono kard. Kurtowi Kochowi.

Read More

11 marca 2020

Read more

„Czas na umysł”

Written by on 11 marca 2020

W dniach 5-6 marca na KUL odbywała się ogólnopolska konferencja naukowa „Czas na umysł”. Miała ona charakter wykładów oraz warsztatów obejmujących tematy związane z między innymi z filozofią, językoznawstwem, czy neurobiologią. Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL.

Read More
Mgr Łukasz Sarowski

13 października 2019

Read more

Mgr Łukasz Sarowski

Written by on 13 października 2019

Rozmowa z doktorantem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mgr Łukaszem Sarowskim na temat robotów humanoidalnych. Mgr Swarowski wyjaśnia nie tylko definicję robotów humanoidalnych, ale opowiada o historii robotów i przedstawiają wizje przyszłości naszego świata w interakcji z tego typu robotami.

Read More
Dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL

4 października 2019

Read more

Dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL

Written by on 4 października 2019

Rozmowa z dr hab. Robertem Trypuzem, prof. KUL na temat badań prowadzonych na Wydziale Filozofii KUL: samochodów autonomicznych i ich wyborów.  Dr hab. Robert Trypuz jest pracownikiem naukowym Wydziału Filozofii KUL, w latach (2004 -2007) był pracownikiem naukowym w Laboratorium Zastosowań Ontologii (LOA), ISTC-CNR (Włochy).  Uzyskał doktorat z informatyki i telekomunikacji na uniwersytecie w Trydencie […]

Read More
Sidney Myoo

17 września 2019

Read more

Sidney Myoo

Written by on 17 września 2019

Rozmowa z prof. Michałem Ostrowickim, ps. Sidey Myoo, filozofem profesor nauk humanistycznych, pracownikiem Zakładu Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz współpracownikiem Akademii Sztuk Pięknych. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych profesora jest estetyka traktowana jako teoria sztuki, głównie w odniesieniu do sztuki współczesnej, w tym sztuki elektronicznej. W 2007 roku utworzył uczelnię wirtualną „Academia Electronica”. 

Read More
Dr Andrzej Zykubek

13 września 2019

Read more

Dr Andrzej Zykubek

Written by on 13 września 2019

Rozmowa z dr. Andrzejem Zykubkiem, adiunkta w katedrze Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Read More
Prof. John Raven

17 kwietnia 2019

Read more

Prof. John Raven

Written by on 17 kwietnia 2019

XRozmowa z prof. Johnem Ravenem profesorem psychologii z Wielkiej Brytanii. Zasługą i wkładem prof. Johna Ravena do psychologii jako nauki jest konstrukcja, walidacja, standaryzacja oraz normalizacja w skali światowej testów psychologicznej diagnostyki inteligencji. Testy te znalazły szerokie zastosowanie w badaniach nad myśleniem systemowym dzieci, młodzieży i dorosłych na całym świecie. Okazały się m.in. przydatne w […]

Read More
Prof. dr hab. Aleksander Bobko

5 kwietnia 2017

Read more

Prof. dr hab. Aleksander Bobko

Written by on 5 kwietnia 2017

Rozmowa z prof. Aleksandrem Bobko, filozofem, w latach 2012–2015 rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego, w latach 2015–2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tytuł doktora habilitowanego otrzymał  na podstawie pracy „Kant i Schopenhauer – między racjonalnością a nicością”.

Read More
Prof. Krzysztof Diks

4 kwietnia 2017

Read more

Prof. Krzysztof Diks

Written by on 4 kwietnia 2017

Rozmowa z prof. Krzysztofem Diksem, matematykiem i informatykiem, specjalizującym się w algorytmach i strukturach danych oraz teorii grafów; dyrektorem Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Popularyzatorem informatyki i wychowawcą wielu medalistów międzynarodowych olimpiad informatycznych. Opiekunem i nauczycielem mistrzów świata w programowaniu zespołowym w latach 2003 i 2007. 

Read More
Jarosław Gowin

29 marca 2017

Read more

Jarosław Gowin

Written by on 29 marca 2017

Rozmowa z Jarosławem Gowinem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wiceprezesem Rady Ministrów. Jarosław Gowin odpowiada za politykę naukową państwa, w tym dysponuje budżetem na strategiczne badania i inwestycje. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów Polskiej Akademii Nauk. Promuje wysoką jakość badań naukowych i stawia na ich innowacyjność.

Read More

Load more