05-03-2021  /  Marcin Superczyński

Trwa akcja Jałmużna dla MOCARZY, organizowana przez studentów KUL na rzecz budowy domu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Mocarzewie koło Łowicza. 

Ma to być szczególnie miejsce dla osób dorosłych, które do tej pory po zakończeniu edukacji musiały opuścić dotychczasową siedzibę specjalnego ośrodka wychowawczego. Nowe miejsce da im poczucie bezpieczeństwa i dalszy kontakt z opiekunami, których znają od lat. O historii ośrodka i planach budowy nowego domu rozmawiamy z dyrektor tej instytucji siostrą Benedyktą Pogorzelską ze Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek.  Zbiórka jest prowadzona za pośrednictwem portalu pomagam.pl/mocarze/