18-06-2021  /  Marcin Superczyński

Spotkania, wystawy i koncerty składają się na „Festiwal Wschodnich Podróży – East est”, współorganizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Podróżnicy opowiadają, m.in., o swoich wyprawach do najdalszych zakątków Azji i w Himalaje. Sam festiwal wpisuje się w politykę współpracy KUL z państwami wschodnimi oraz ideą ekumenizmu głoszoną przez św. Jana Pawła II. Jedno z wystąpień było poświęcone relacjom katolicko – prawosławnym, szczególnie z Patriarchatem Moskiewskim. Ocenę tych relacji przedstawił ks.prof. Marcin Składanowski z KUL.