18-06-2020  /  Marcin Superczyński

Ksiądz prof. dr hab. Mirosław Kalinowski został nowym rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stanowisko ma objąć o 1 września po zatwierdzeniu wyboru przez Stolicę Apostolską. Nowy rektor zapowiedział, że będzie się kierować hasłem – „Wszystkim należy się szacunek i razem możemy zbudować przyszłość dla uniwersytetu”.