22-06-2020  /  Marcin Superczyński

Akademia Przedsiębiorczości – to projekt biur karier KUL cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem studentów. Rozmowy z praktykami biznesu, którzy dzielą się swoim bogatym doświadczeniem i mogą zainspirować do indywidualnych
projektów, to dobra inwestycja na przyszłość. Naszymi gośćmi byli przedstawiciele firmy Huge Tech.