25-05-2021  /  Marcin Superczyński

Studenci dziennikarstwa, uczący się w języku angielskim, przygotowują swoje pierwsze radiowe nagrania. Na początku skoncentrowali się na wzajemnym poznawaniu swoich kultur – szczególnie muzyki. Niewątpliwie jest ona bardzo urozmaicona i wielobarwna. Nasi studenci pochodzą, między innymi, z Albanii, Chorwacji, Irlandii Północnej, Japonii, Polski i Nigerii. Swoimi spostrzeżeniami ze słuchaczami podzielili się: Adam Szymański z Polski i Dallandyshe Xhaferri z Albanii.